ภาพข่าว: สนพ.กำแพงเพชร และ กฟภ.กำแพงเพชร เปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

19 Aug 2020

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน จำนวน 18 ชั่วโมง และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า จำนวน 30 คน โดยมี นายวันชัย เพชรมา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

ภาพข่าว: สนพ.กำแพงเพชร และ กฟภ.กำแพงเพชร เปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า