NPS จัดกิจกรรม "โรงไฟฟ้าห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก"

15 Jul 2021

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม "โรงไฟฟ้าห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก'' ปี 8 ครั้งที่ 27 เพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนในทุกช่วงวัย โดยมอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับเด็กและของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ให้แก่บุตรหลานของสมาชิกในชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ขวบ ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีพัฒนาการที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัย

NPS จัดกิจกรรม "โรงไฟฟ้าห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก"