NT ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

08 Nov 2021

เร็วๆ นี้ (6 พฤศจิกายน 2564 ) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT น้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ทอดถวาย ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT เป็นประธานในพิธี โดยมียอดบริจาคปัจจัยร่วมทำบุญ จำนวน 3,560,254.49 บาท พร้อมมอบทุนสนับสนุน "ชุดนี้ เอ็นที จัดให้" แก่ รร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์วรวิหารและ รร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

NT ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

โอกาสนี้ NT ได้ทอดกฐินสามัคคีรายทาง ณ วัดโพธิ์ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 มียอดบริจาคปัจจัยร่วมทำบุญ จำนวน 1,941,957 บาท พร้อมมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับ รร.อนุบาลพัทลุงและทุนเรียนดีให้กับนักเรียน รร.อนุบาลพัทลุง

ในโอกาสนี้ ยังได้มอบอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ ทีวีแอลอีดี ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่และการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้กับ รร.ตชด.บ้านควนตะแบก ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เพื่อใช้เป็น สื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

NT ได้ดำเนินการงานบุญกฐินเพื่อนำปัจจัยทำนุบำรุงวัด สืบทอดประเพณีกฐิน พร้อมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสังคมไทย

NT ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564