NT มอบทุนสนับสนุน "ชุดนี้ เอ็นที จัดให้" แก่ รร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์วรวิหารและ รร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

08 Nov 2021

เร็วๆ นี้ (6 พฤศจิกายน 2564 ) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT น้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ทอดถวาย ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT เป็นประธานในพิธี โดยมียอดบริจาคปัจจัยร่วมทำบุญ จำนวน 3,560,254.49 บาท พร้อมมอบทุนสนับสนุน "ชุดนี้ เอ็นที จัดให้" แก่ รร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์วรวิหารและ รร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

NT มอบทุนสนับสนุน "ชุดนี้ เอ็นที จัดให้" แก่ รร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์วรวิหารและ รร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช