TIHTA เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เล็งเปิดเวทีรับฟังความเห็น วางแนวทางกำหนดราคากลางซื้อ-ขายกัญชง ไตรมาสแรกปี 65

28 Dec 2021

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA: Thai Industrial Hemp Trade Association) นำโดย ดร.วีระชัย ณ นคร ประธานกิตติมศักดิ์ นายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคม นางพรทิพย์ อัษฎาธร เลขาธิการสมาคม และคณะกรรมการสมาคม เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมา และกางแผนดำเนินงานในปี 2565 เล็งรับฟังความเห็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกัญชง และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดแนวทางและโครงสร้างราคากลางในการซื้อ-ขายกัญชง ภายในไตรมาสแรกของปี 2565 และเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับนานาชาติ Thailand International Hemp Forum & Expo 2022

TIHTA เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เล็งเปิดเวทีรับฟังความเห็น วางแนวทางกำหนดราคากลางซื้อ-ขายกัญชง ไตรมาสแรกปี 65

นายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA) เผยว่า ในปี 2564 เป็นปีแรกที่ทางสมาคมได้เปิดตัว และขับเคลื่อนอย่างเป็นทางการ ซึ่งคณะที่ปรึกษา อุปนายก คณะกรรมการแต่ละฝ่ายของสมาคม สมาชิก รวมถึงหน่วยงานภาคีได้ร่วมกันทำงานอย่างหนัก เพื่อผลักดันพืชกัญชงสู่อุตสาหกรรม และเพื่อให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง และหนึ่งในภารกิจเป้าหมายของทางสมาคมฯ ในปี 2565 คือการกำหนดแนวทาง และโครงสร้างราคากลางในการซื้อ-ขายกัญชง โดยคณะกรรมการสมาคมได้ร่วมหารือและมีมติว่าจะมีการเปิดรับฟังความเห็น (Public Hearing) ในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ปลูก ผู้รับซื้อ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 ครั้ง และออกประกาศแนวทางโครงสร้างราคากลางภายในไตรมาสแรกของปี 2565 และดำเนินงานต่อเนื่องเรื่องราคาสารสกัดทุกรูปแบบในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 เพื่อสร้างความเป็นธรรม และความสมดุลในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกัญชงให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

เกณฑ์ในการตั้งราคากลางผลผลิตกัญชง ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้ (1) ปริมาณสารสำคัญในช่อดอก (2) รูปแบบการปลูกสัมพันธ์กับต้นทุนการผลิต และเกรดการผลิต และ (3) การปนเปื้อนของวัตถุดิบ เช่นยาฆ่าแมลง โลหะหนัก และเชื้อรา โดยเบื้องต้นสมาคมมีการจัดรวบรวมข้อมูลโครงสร้างราคาเฉลี่ยเป็นดังนี้ ราคาช่อดอกแห้งจากการปลูกระบบปิด (Indoor) ที่ตรงตามเงื่อนไขมาตรฐานการรับซื้อจะเริ่มต้นที่ 24,000 - 32,000 บาท /กิโลกรัม ในระดับสาร CBD 8 - 9.9% ไปจนถึงราคา 45,000 - 90,000 บาท/ กิโลกรัม ในระดับสาร CBD 14% ขึ้นไป และราคาช่อดอกแห้งจากการปลูกระบบกึ่งปิด (Green House) ที่ตรงตามเงื่อนไขมาตรฐานการรับซื้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 - 12,000 บาท /กิโลกรัม ในระดับสาร CBD 5 - 7.9% ไปจนถึงราคา 15,000 - 40,000 บาท/ กิโลกรัม ในระดับสาร CBD 10% ขึ้นไป เป็นต้น

"มาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพของวัตถุดิบ สารสำคัญ สารปนเปื้อน ฯลฯ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจยืนยันที่ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ใช้หลักการโครมาโตกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) หรือสูงกว่า และระบบการตรวจ Lab ที่ได้รับมาตรฐาน ISO17025 เพื่อความแม่นยำ และเป็นกลางสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย โดยกำหนดการเปิดเวทีรับฟังความเห็นเพื่อกำหนดแนวทางและโครงสร้างราคากลางในการซื้อ-ขายกัญชงจะเริ่มต้นครั้งที่ 1 ในเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และครั้งที่ 3 ในเดือนเมษายน 2565 โดยสมาคมจะออกประกาศสู่สาธารณะอีกครั้ง ซึ่งในระหว่างนี้หากมีผู้ประกอบการรายใดมีความประสงค์เข้าร่วมในการกำหนดโครงสร้างราคา สามารถส่งข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะมาได้ทุกช่องทางติดต่อของสมาคมฯ" นายพรชัย กล่าวเสริม

ภายในที่ประชุมยังได้มีการนำเสนอความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานในแต่ละภาคส่วน และนำเสนอการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับนานาชาติ Thailand International Hemp Forum & Expo 2022 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ประเทศไทยจะมีโอกาสเป็นเจ้าภาพ และเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการไทยได้นำเสนอความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมกัญชงของไทย รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพันธมิตรในอุตสาหกรรมกัญชงกว่า 20 ประเทศทั่วโลกที่ตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ให้กับกลุ่มสมาชิก

ติดตามข่าวสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ต่างๆ ร่วมกับสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ได้ที่ www.tihta.org อีเมล tihta.info@gmail.com โทร. 080-005-0161 หรือ LINE Official: @TIHTA.Official

TIHTA เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เล็งเปิดเวทีรับฟังความเห็น วางแนวทางกำหนดราคากลางซื้อ-ขายกัญชง ไตรมาสแรกปี 65
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit