เอ็นไอเอ - นิด้า ชวนรับฟังแนวโน้มอนาคตประเทศไทย

15 Dec 2021

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษาครั้งที่ 1 "Thailand Futurist Conference 2021: Transformation through Crises" เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาด้านอนาคตศึกษาในมิติต่างๆ ที่ได้ศึกษาในประเทศไทยช่วง 1 ปีที่ผ่านมา อาทิ ด้านการศึกษาและทักษะใหม่ เทคโนโลยีและเศรษฐกิจใหม่ รัฐและความมั่นคงรูปแบบใหม่ และการท่องเที่ยวและบริการ โดยภายในงานมีปาฐกถาจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมามาร่วมแชร์แนวโน้มสำคัญเกี่ยวกับอนาคต พร้อมรับฟังแนวคิดจากมุมมองจากคนรุ่นใหม่ ที่อยากออกแบบอนาคตประเทศไทยในแบบที่อยากให้เป็น ภายใต้หัวข้อ "อนาคตประเทศไทย…ในหัวใจคนรุ่นใหม่" ตลอดจนโอกาสในการความรู้จักและสร้างเครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์และนักวิชาการด้านอนาคต ทั้งในองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคการวิจัยและวิชาการ

เอ็นไอเอ - นิด้า ชวนรับฟังแนวโน้มอนาคตประเทศไทย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ทาง https://bit.ly/3pxzBeO หรือสแกน QR Code บน Poster โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับของที่ระลึก(จำนวนจำกัด) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nia.or.th