สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กรุงเทพฯ-16 ก.ย.-นิด้าโพล ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง สนามบินนครปฐม ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12 13 กันยายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,273 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการที่จะสร้างสนามบินนครปฐม เพื่อลดความแออัดของสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ การสำรวจอาศัย การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายช

NIDA Poll สนามบินนครปฐม

๑๖ ก.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๒๖
กรุงเทพฯ-28 ส.ค.-นิด้าโพล ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ปิดผับตี 4 ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26 27 สิงหาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,257หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับแนวคิดที่จะขยายเวลาปิดสถานบันเทิง เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ เช่น ภูเก็ต พัทยา เป็นต้น จากเวลา 02.00 น. ออกไปเป็นเวลา 04.00 น.

NIDA Poll ปิดผับตี 4

๒๘ ส.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๓๓