ส่งท้ายโครงการครัวปันอิ่ม เจียไต๋ ถวายเมล็ดพันธุ์ผัก สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช เสริมความมั่นคงทางอาหาร

04 Oct 2021

นายประวินทร์ คุโรวาท ประธานบริหารด้านการเงินและบริหารกลางบริษัท เจียไต๋ จำกัด พร้อมคณะ เข้าถวายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวคุณภาพจำนวน 15,000 ถุง แด่เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ เลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร สนับสนุนโครงการครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช โดยเมล็ดพันธุ์ที่ถวายประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์คะน้ายอด คื่นฉ่าย แฟง พริกขี้หนู พริกหนุ่ม กะเพราป่า แตงกวาขาว แตงโม ข้าวโพด และบวบเหลี่ยม เพื่อส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวภายในวัด และเพื่อช่วยสร้างแหล่งอาหารชุมชนให้แก่พระสงฆ์และฆราวาสในพื้นที่ใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่สด สะอาด และปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมายในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19 และตรงตามเจตนารมณ์ของเจียไต๋ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนในภาวะวิกฤต

ส่งท้ายโครงการครัวปันอิ่ม เจียไต๋ ถวายเมล็ดพันธุ์ผัก  สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช เสริมความมั่นคงทางอาหาร

พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ถวายข้าวกล่องจำนวน 15,000 กล่อง และหน้ากากอนามัยซีพี 50,000 ชิ้น แด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เพื่อกระจายสู่ครัวเรือนในบริเวณใกล้เคียงตามเป้าประสงค์ของโครงการครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 ที่มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ก้าวผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ส่งท้ายโครงการครัวปันอิ่ม เจียไต๋ ถวายเมล็ดพันธุ์ผัก  สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช เสริมความมั่นคงทางอาหาร