เบเยอร์ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย จัดทำชุดสีพิเศษ "สิริมงคล" สนับสนุนงานวิจัยชุดสีกระเบื้องวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

07 Apr 2023

สีเบเยอร์ ผู้นำสีนวัตกรรม รักษ์โลก รักคุณ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยสนับสนุนโครงการงานวิจัยศึกษา "ชุดสีของกระเบื้องวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม" ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วยคณะทีมวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำชุดโครงสีผ่านมุมมองการสร้างสรรค์ผลงานศิลปประยุกต์ และต้นแบบแพนโทนสำหรับใช้งานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เคหะสถานและสิ่งทอ พร้อมได้รับพระวโรกาสให้เฝ้ากราบสักการะและถวาย ชุดสีพิเศษ "สิริมงคล" แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เบเยอร์ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย จัดทำชุดสีพิเศษ "สิริมงคล" สนับสนุนงานวิจัยชุดสีกระเบื้องวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ดร.จารุรัตน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน กลุ่มบริษัท เบเยอร์ เปิดเผยว่า "เบเยอร์พร้อมร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย อีกทั้งร่วมสร้างสรรค์พื้นที่แห่งสีสันเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการที่แตกต่าง สำหรับชุดสี "สิริมงคล" ทั้ง 32 เฉดสี ที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสพิเศษที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสำรวจ ตั้งแต่การรวบรวมสีกระเบื้องวัดราชบพิธฯ พร้อมนำข้อมูลเฉดสีมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์สี และจัดทำเป็นเล่มแพนโทน สำหรับการใช้งานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เคหะสถานและสิ่งทอ โดยทั้ง 32 เฉดสีนี้ ได้ออกแบบและจัดทำขึ้นโดยนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากศูนย์นวัตกรรมเบเยอร์ จนได้สีสันที่แม่นยำตรงกับความต้องการของคณะวิจัย อันเหมาะสมกับศิลปะที่สวยงามของไทยอย่างลงตัว"

เบเยอร์ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย จัดทำชุดสีพิเศษ "สิริมงคล" สนับสนุนงานวิจัยชุดสีกระเบื้องวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม