British Embassy Invitation to Healthy Ageing: Let's go (grow) old on 16 Mar 2022

16 Mar 2022

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านร่วมเข้าฟัง สัมมนาออนไลน์ ฟรี!

British Embassy Invitation to Healthy Ageing: Let's go (grow) old on 16 Mar 2022

สำหรับผู้สูงอายุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ควรพลาด!ในงาน Healthy Ageing: Let's go (grow) old สูงวัยอย่างไรให้สุขภาพดี

หัวข้อในงานสัมมนาครั้งนี้:

  • การดูแลและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
  • Healthy Ageing: ส่งเสริมสุขภาพ
  • Digital lifestyle สำหรับผู้สูงอายุ (กรณีศึกษาจากประเทศอังกฤษ)
  • วิธีการปรับสถานที่ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและแข็งแรง

มาร่วมกันเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีสไตล์! วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565เวลา : 16.00 - 17.30 น. Platform : Zoom Webinarเข้าร่วมฟังได้ที่ https://us02web.zoom.us/j/82119117062 ตามวันและเวลาดังกล่าว

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Email: [email protected]://www.facebook.com/ukinthailand

British Embassy Invitation to Healthy Ageing: Let's go (grow) old on 16 Mar 2022