ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน สนพ.สมุทรสงคราม

11 Mar 2022

วันที่ 10 มี.ค. 65 นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมตรวจเยี่ยมการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และการฝึกอบรมสาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม และ ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง เกษตรสายหวาน เยี่ยมชมการทำผลิตภัณฑ์ทองม้วน จากนั้น ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2565 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ เยี่ยมชมการทำผลิตภัณฑ์ไซรัปจากน้ำตาลมะพร้าว

ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน สนพ.สมุทรสงคราม

ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน สนพ.สมุทรสงคราม