SVL Group ร่วมประชุม วางแผนการทำงาน คณะทำงานควบคุมการปฏิบัติงานรถขนส่งเครือสหวิริยา

02 Feb 2022

SVL Group นำโดยนายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต และในฐานะประธานชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพาน ร่วมเวทีประชุม กับ คณะทำงานควบคุมการปฏิบัติงานรถขนส่งเครือสหวิริยา ย้ำมาตรการ "ขนส่งปลอดภัย ใส่ใจชุมชน" โดยมีผู้บริหารกลุ่มเหล็ก SSI Group เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนของรถขนส่งสินค้า พร้อมวางมาตรการควบคุมด้านกฎระเบียบระบบการเดินรถขนส่งสินค้า เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ชุมชนบางสะพานร่วมกัน ณ ห้องประชุม Service mind อ.บางสะพาน จ.ประจบวบคีรีขันธ์

SVL Group ร่วมประชุม วางแผนการทำงาน คณะทำงานควบคุมการปฏิบัติงานรถขนส่งเครือสหวิริยา