สพร.7อุบลฯ เปิดฝึกยกระดับช่างเชื่อมให้กับพนักงานบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

21 Feb 2022

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เปิดการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 รุ่นที่ 3/2565 และ รุ่นที่ 4/2565 ให้กับพนักงานบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน ) จำนวน 40 คน ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง เมื่อผ่านการฝึกอบรมจะได้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การฝึกจาก บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน ) ณ โรงฝึกช่างเชื่อม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

สพร.7อุบลฯ เปิดฝึกยกระดับช่างเชื่อมให้กับพนักงานบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

สพร.7อุบลฯ เปิดฝึกยกระดับช่างเชื่อมให้กับพนักงานบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)