มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ - ม.รังสิตฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

04 Feb 2022

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ กับ รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการสู่การมีงานทำที่ยั่งยืนตลอดชีวิต การเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการ การประยุกต์ใช้วิชาการและเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม โดยมี อาจารย์ อรอนงค์ นิธิภาคย์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์สัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ พัทยา จ. ชลบุรี

มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ - ม.รังสิตฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ - ม.รังสิตฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ