ก.แรงงาน ร่วมต้อนรับ Mr.Steve Trent ผอ.มูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (EJF) ในโอกาสเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี

18 May 2022

ก.แรงงาน ร่วมต้อนรับ Mr.Steve Trent ผอ.มูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (EJF) ในโอกาสเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี หารือเกี่ยวกับการปฏิรูปด้านแรงงานและการประมงในอุตสาหกรรมประมงไทย

ก.แรงงาน ร่วมต้อนรับ Mr.Steve Trent ผอ.มูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (EJF) ในโอกาสเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ของ Mr.Steve Trent ผู้อำนวยการมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation: EJF) เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปด้านแรงงานและการประมงในอุตสาหกรรมประมงไทย โดยกรมการจัดหางานมอบหมาย นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมาย นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี และมีสำนักงานศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (สล.ศปคร.) และสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมดังกล่าว ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับประเด็นการหารือในครั้งนี้เกี่ยวกับการพัฒนาการประมงไทย และการส่งเสริมให้ไทยเป็นผู้นำของภูมิภาคในการต่อต้านการทำการประมง IUU "ซึ่งรัฐบาลไทยได้ดำเนินการส่งเสริมและปกป้องสิทธิแรงงานในภาคการประมงอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงาน ต่อต้านการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับ โดยได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจแรงงานทั้งที่ท่าเรือ โรงงาน และในทะเล ตลอดจนดำเนินคดีด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมงอย่างเคร่งครัด ซึ่งช่วยป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

จากนั้นในช่วงบ่าย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (สล.ศปคร.) และสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนเข้าร่วม เพื่อชี้แจงร่วมกับกรมประมง ตามประเด็นข้อห่วงใยของ EJF ต่อสถานการณ์อุตสาหกรรมประมงไทยและด้านแรงงานในภาคประมง ณ ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง

ก.แรงงาน ร่วมต้อนรับ Mr.Steve Trent ผอ.มูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (EJF) ในโอกาสเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี