NPS ร่วมกับ รพ.สต. บ้านม่วงโพรง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน "เบาหวาน เบาไว้ เบาใจ"

24 Jun 2022

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS ส่งเสริมสุขภาพชุมชน จัดกิจกรรม "เบาหวาน เบาไว้ เบาใจ" ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รณรงค์ให้ชุมชนดูแลสุขภาพตัวเอง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่นำไปสู่โรคร้ายแรงอื่น ๆ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนแข็งแรงนำไปสู่ชุมชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

NPS ร่วมกับ รพ.สต. บ้านม่วงโพรง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน "เบาหวาน เบาไว้ เบาใจ"