โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 ร่วมแสดงความยินดี เปิดอาคารใหม่ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่

20 Jun 2022

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา พร้อมนางสาวจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ และนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด ได้เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กับสำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่ได้เปิดอาคาร สำนักงานประกันสังคมแห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางอัจฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 ร่วมแสดงความยินดี เปิดอาคารใหม่ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่

ถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสององค์กร โดยงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก ได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน และเปิดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม บริษัท ห้างร้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีการเปิดอาคารใหม่นี้ เพื่อเป็นการตอบสนองการให้บริการ ที่สะดวกรวดเร็ว ทันสมัย รวมถึงเรื่องอาคารสถานที่รองรับการให้บริการที่เพียงพอ และพร้อมต่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของผู้ประกันตนในจังหวัดเชียงใหม่

ในงานนี้ โรงพยาบาลลานนา ยังได้เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ แนะนำความเป็นมาของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลลานนา 3 ในฐานะสถานพยาบาลร่วมเครือข่ายประกันสังคม แก่ท่านรัฐมนตรีและคณะฯ ซึ่งโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 ถือเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาในโครงการประกันสังคม ที่มีผู้ประกันตนชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ให้ความไว้วางใจ เลือกเป็นสถานพยาบาลหลักมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ มีศักยภาพสูงสามารถรองรับผู้ประกันตนใน ปี 2565 ได้มากกว่า 266,000 คน ถือเป็นสถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ที่อยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่ และผู้ประกันตนมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังได้นำรถพยาบาลมาร่วมออกหน่วย และให้บริการตรวจคัดกรอง ATK ให้แก่แขกรับเชิญที่มาร่วมงาน ก่อนเข้างานอีกด้วย