ดั๊บเบิ้ล เอ ชวนพนักงานสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิตครั้งที่ 103

26 Dec 2022

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตครั้งที่ 103  โดยมีผู้บริหารและพนักงานร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้ร่วมบริจาคดวงตา และอวัยวะ  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพิ่มปริมาณเลือดสำรองสำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางวนัสนันท์ สุธาพจน์ ภรรยาปลัดจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการกาชาดจังหวัด และนายรัชกฤต พยัคฆ์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ 

ดั๊บเบิ้ล เอ ชวนพนักงานสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิตครั้งที่ 103

ดั๊บเบิ้ล เอ ชวนพนักงานสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิตครั้งที่ 103