เอ็นไอเอ - สถาบันฯ จิตรลดา - สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ปั้นบัณฑิตนิวเจน สู่ผู้ประกอบการนวัตกรรม BCG

25 Apr 2023

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง (คนขวา) รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA พร้อมด้วย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ (คนกลาง) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และนายแสงชัย ธีรกุลวาณิช (คนซ้าย) ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม หรือ หลักสูตร Sandbox เพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยหลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานที่สถานประกอบการด้าน BCG ในเครือข่ายสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อให้รู้จักประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเครื่องมือในการทำธุรกิจ ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเสมือนเป็นเจ้าของธุรกิจจริง พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศด้วยการสร้างธุรกิจที่ดูแลสังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ถนนศรีอยุธยา

เอ็นไอเอ - สถาบันฯ จิตรลดา - สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ปั้นบัณฑิตนิวเจน สู่ผู้ประกอบการนวัตกรรม BCG