FWD ประกันชีวิต จับมือ เชฟชุมพล แจ้งไพร เปิดตัวเมนูพิเศษจากใบชาอัสสัม ผลผลิตจากโครงการพัฒนาชุมชนลาหู่ ดอยปู่หมื่น

27 Apr 2023

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสาวปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ร่วมมือกับ เชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟมิชลิน 2 ดาว และ"ทูตอาหารยั่งยืน" จากองค์การสหประชาชาติ (UN) เปิดตัวเมนูอาหารและเครื่องดื่มสูตรพิเศษภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนลาหู่ ดอยปู่หมื่น ประกอบด้วยเมนูอาหาร 3 รายการ คือ ยำยอดชาอัสสัมปลาทอดสมุนไพร ข้าวอบหมูตุ๋นชาแดงอัสสัม และเกี๊ยวซ่ายอดชาปู่หมื่น พร้อมเมนูเครื่องดื่มอีก 3 รายการ คือ ยอดชาขาวพีชเลมอนโซดา และยอดชาขาว มิกซ์เบอร์รีโมจิโต้ โดยมี ใบชาอัสสัม ซึ่งเป็นพืชทางเศรษฐกิจของชุมชน เป็นส่วนประกอบหลักของเมนูอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมเสิร์ฟแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2566 ที่ร้านหวานไทย (ทองหล่อ ซอย 9)

FWD ประกันชีวิต จับมือ เชฟชุมพล แจ้งไพร เปิดตัวเมนูพิเศษจากใบชาอัสสัม ผลผลิตจากโครงการพัฒนาชุมชนลาหู่ ดอยปู่หมื่น

โครงการพัฒนาชุมชนลาหู่ ดอยปู่หมื่น อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ริเริ่มจากกรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ด้านคือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมี FWD ประกันชีวิต ร่วมกับคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจผ่านการเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมสนับสนุนให้ชาอัสสัมจากดอยปู่หมื่นเป็นที่รู้จัก สร้างความเข้มแข็งและรากฐานที่มั่นคงให้กับชุมชน เพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างยั่งยืน

FWD ประกันชีวิต จับมือ เชฟชุมพล แจ้งไพร เปิดตัวเมนูพิเศษจากใบชาอัสสัม ผลผลิตจากโครงการพัฒนาชุมชนลาหู่ ดอยปู่หมื่น