สมิติเวชจับมือมหาวิทยาลัยอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น ยกระดับบริการทางการแพทย์ด้านอาชีวอนามัย

15 Feb 2023

นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าบริหารกลุ่ม รพ.สมิติเวชและ รพ.บีเอ็นเอช ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ ดร.นพ.ยุทากะ โอซูจิ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น นำความเชี่ยวชาญการดูแลรักษาสุขภาพด้านอาชีวเวชศาสตร์ ฝึกอบรม เรียนรู้ พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ต่อยอดศักยภาพความสามารถของศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสมิติเวช เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนทำงานด้านอุตสาหกรรม โดยมี ฯพณฯ นาย คะสุยะ นะชิดะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธาน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

สมิติเวชจับมือมหาวิทยาลัยอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น ยกระดับบริการทางการแพทย์ด้านอาชีวอนามัย