ORN ควง APM PST ลุยโรดโชว์ จ.อุดรธานี สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน

22 Sep 2023

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอรรคเดช อุดมศิริธำรง (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ORN) พร้อมด้วย นายมุฒิชัย อรุณเรืองอร่าม (ขวาสุด) รองผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายวิชา โตมานะ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PST) ในฐานะผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO และ ศักยภาพการเติบโต แก่นักลงทุน จ.อุดรธานี โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรม เดอะพรรณราย จ.อุดรธานี

ORN ควง APM PST ลุยโรดโชว์ จ.อุดรธานี สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit