ORN ผนึก APM PST เดินสายโรดโชว์ จ.นครราชสีมา นักลงทุนให้ความสนใจคับคั่ง

20 Sep 2023

นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอรรคเดช อุดมศิริธำรง (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ORN) พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ นายสุพล ค้าพลอยดี (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายวิชา โตมานะ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PST) ในฐานะผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์และ ศักยภาพการเติบโต แก่นักลงทุน จ.นครราชสีมา โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จ.นครราชสีมา

ORN ผนึก APM PST เดินสายโรดโชว์ จ.นครราชสีมา นักลงทุนให้ความสนใจคับคั่ง