การศึกษานิวซีแลนด์ ผสานความแข็งแกร่งการศึกษาไทย ม.ชั้นนำนิวซีแลนด์ จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และม.ศิลปากรของไทย

07 Jul 2023

ประเทศไทยกับนิวซีแลนด์มีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานกว่า 60 ปี ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา ข้อมูลจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand: ENZ) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่มีหน้าที่สนับสนุนให้นักเรียนและนักศึกษาต่างชาติไปศึกษาต่อยังประเทศนิวซีแลนด์ ในหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีมาตรฐานการศึกษาติดอันดับต้นๆของโลก และได้รับการยอมรับด้านระบบการศึกษาที่เหมาะแก่การเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน ระบุว่าในแต่ละปีมีนักเรียนไทยเดินทางไปศึกษาอยู่ที่นิวซีแลนด์มากกว่า 3,000 คน อีกทั้งยังมีความร่วมมือทางด้านศึกษาระหว่างหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษาของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง

การศึกษานิวซีแลนด์ ผสานความแข็งแกร่งการศึกษาไทย ม.ชั้นนำนิวซีแลนด์ จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และม.ศิลปากรของไทย

ล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ได้นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จำนวน 14 ท่าน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (RMUT)ต่างๆทั่วประเทศ และจากมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU) เข้าเยี่ยมชมสถาบันการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในเกาะเหนือและเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์

นางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ กล่าวว่า การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยและนิวซีแลนด์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยครั้งนี้ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (RMUT) ของไทย กับ มหาวิทยาลัยโอทาโก (University of Otago) และ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU) และ มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี (University of Canterbury) ประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ทาง RMUT เคยมีโครงการมากมายทั้งการพัฒนาครูและนักเรียนร่วมกับ University of Otago, สถาบันเทคโนโลยี Wintec, Weltec และ Otago Polytechnic

"การเยี่ยมชมครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่คณะผู้บริหารสถาบันการศึกษาของไทยได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยไวกาโต (Waikato) และ มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี (University of Canterbury) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่ง ENZ หวังว่าการเยี่ยมชมครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาโครงการร่วมมือในอนาคตในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาอาจารย์ นักศึกษาแลกเปลี่ยนในหลากหลายสาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจ การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์อาหาร Digital Media และการพัฒนาหลักสูตรปูพื้นฐาน (Joint foundation programme)ร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้จะขยายให้ครอบคลุมนักศึกษาที่ต้องการเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสให้พวกเขาได้ปูทางเข้าสู่มหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งในนิวซีแลนด์ได้ในหลากหลายสาขามากขึ้น และสามารถครอบคลุมถึงการเรียนต่อทางด้านสุขภาพและการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์มีชื่อเสียงทางด้านนี้อีกด้วย" นางสาวจารุวรรณ กล่าวและเสริมว่า คณะผู้บริหารยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมและพูดคุยแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบันการศึกษา ได้มีโอกาสเยี่ยมชม Weta Workshops ที่ผลิตหนังอนิเมชั่นระดับโลก เช่น Avatar, Lord of the Ring, Avengers และยังได้รับเชิญร่วมรับประทานอาหารกับ Lisa Futschek, General Manager จาก Education New Zealand ในอาคาร Beehives รัฐสภาของนิวซีแลนด์อีกด้วย

นอกจากนี้ การเยี่ยมชมครั้งนี้ ยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์พันธมิตรทางการศึกษากับ Te P?kenga ซึ่งเป็นสถาบันส่งเสริมทักษะและการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ และยังใหญ่เป็นอันดับที่ 35 ของโลก Te P?kenga ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์เพื่อรวบรวมสถาบันเทคโนโลยีและโปลีเทคนิค และองค์กรฝึกอบรมอุตสาหกรรมทั้ง 16 แห่งของประเทศไว้ด้วยกัน การเยี่ยมชม Te P?kenga จะนำไปสู่การทำสัญญาร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ Te P?kenga ในอนาคตอีกด้วย อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและครูอาจารย์ที่สามารถเลือกการพัฒนาและศึกษาต่อแนวเน้นการปฏิบัติได้หลากหลายสาขา และครอบคลุมทุกพื้นที่ในนิวซีแลนด์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที www.studywithnewzealand.govt.nz

การศึกษานิวซีแลนด์ ผสานความแข็งแกร่งการศึกษาไทย ม.ชั้นนำนิวซีแลนด์ จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และม.ศิลปากรของไทย