CMC ร่วมกับ Teledoc มอบชุดตรวจ ATK ส่งต่อความห่วงใยให้เด็ก ๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

10 Jul 2023

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (CMC) ร่วมกับบริษัท เทเลด็อค จำกัด (Teledoc) มอบชุดตรวจ ATK แบบแยงจมูก ยี่ห้อ vazamy จำนวน 2400 ชุดตรวจ ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นที่กำลังต้องการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็ก ๆ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ที่มีการออกนอกสถานที่เพื่อรับของบริจาคตามจุดต่างๆ จึงมีความจำเป็นที่จะได้รับการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เขตบึงกุ่มถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลงมากแล้วตาม แต่การตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ยังมีความจำเป็นอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ป้องกันไว้ก่อน จึงอุ่นใจกว่า อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

CMC ร่วมกับ Teledoc มอบชุดตรวจ ATK ส่งต่อความห่วงใยให้เด็ก ๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น