FLOYD เดินหน้าสานต่อกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม มอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

20 Dec 2023

นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) หรือ FLOYD เดินหน้าสานต่อกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม พร้อมเชิญชวนพนักงานร่วมทำความดีกับ "โครงการเหลือ-ขอ" "FLOYD ร่วมแบ่งปันสู่สังคม" เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมน้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้นและเด็กๆ ทั่วประเทศ ด้วยการบริจาคของใช้มือสอง ของใช้เกินความจำเป็นที่ยังใช้งานได้ ให้กับโครงการ เพื่อนำไปคัดแยกมอบให้กับเด็กด้อยโอกาส อีกส่วนหนึ่งจำหน่าย นำเงินมาเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น และเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

FLOYD เดินหน้าสานต่อกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม มอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น