มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ม.สงขลานครินทร์ จัดโครงการทันตแพทย์อาสา ครั้งที่ 5 ณ อ. สทิงพระ จ. สงขลา

26 Jan 2024

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำโครงการ ทันตแพทย์อาสา ครั้งที่ 5 "ส่งต่อรอยยิ้ม แบ่งปันความสุข 4 ภาค" นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ (ที่ 4 จากซ้าย), ผศ.ทพญ. เสมอจิต พิธพรชัยกุล หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้ (ที่ 3 จากซ้าย), ผศ.ทพญ. มะลิ นิยมบัณฑิต อาจารย์ประจำคณะทันตแพทย์ ม. สงขลานครินทร์ (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วย ทพญ.วิโรชา เพียรเจริญ สาธารณสุขจังหวัดสงขลา (ที่ 2 จากซ้าย) และ อรกัญญา แก้วปลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูขุด (เพื่อมประชานุกูล) (ที่ 2 จากขวา) ร่วมให้บริการทันตกรรม ตรวจรักษาโรคในช่องปาก อาทิ เคลือบหลุมร่องฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ฯลฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้แก่เด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี จากโรงเรียนวัดคูขุด (เพื่อมประชานุกูล), โรงเรียนวัดศรีไชย และ โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ รวมทั้งสิ้น 151 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดคูขุด (เพื่อมประชานุกูล) ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันก่อน

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ร่วมกับหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ม.สงขลานครินทร์ จัดโครงการทันตแพทย์อาสา ครั้งที่ 5 ณ อ. สทิงพระ จ. สงขลา