เซ็นทรัล เชียงใหม่ รับพระราชทาน "รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย" (Thailand Tourism Awards 2023)

03 Oct 2023

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (Thailand Tourism Awards 2023) สาขาแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการและความบันเทิง (Recreation & Entertainment) แก่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ ภายใต้การบริหารของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน

เซ็นทรัล เชียงใหม่ รับพระราชทาน "รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย" (Thailand Tourism Awards 2023)

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและนักช้อปในภาคเหนือ และศูนย์กลางการใช้ชีวิตของชุมชน โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบสไตล์ 'ฟิวเจอริสติค ล้านนา' ผสานกับความเป็นธรรมชาติตกแต่งแบบ Flora Blossom ภายในศูนย์การค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ร้านค้าแฟชั่นทันสมัย และ "Lifestyle Dining & Gastro Bar Landmark" ที่รวมร้านอาหารไลฟ์สไตล์และไนท์ไลฟ์ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงใหม่ ที่นอกจากจะสร้างสีสันและเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของผู้คนแล้ว ยังใส่ใจต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) มีการนำเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในศูนย์การค้า อีกทั้งมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด ช่วยสร้างงาน กระจายรายได้สู่ชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน (Safe and Sustainable Tourism) อีกด้วย

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (Thailand Tourism Awards 2023) จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อคัดสรรผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ทั้งในด้านการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และยั่งยืน (Safe and Sustainable Tourism) รวมทั้งการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) ผลักดันให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และบริการที่ดี เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทย และให้ได้มาตรฐาน "การท่องเที่ยวสีขาว" ที่มีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าและมูลค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (High Value and Sustainability)