ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ตอกย้ำยกระดับห่วงโซ่อุปทานสู่มาตรฐานความยั่งยืน

29 Sep 2023

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 254 ราย พร้อมตอกย้ำเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Sustainable Tourism Goals : STGs สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยสาขารางวัลใหม่ประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน โดยมี ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์, อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ และ อารัญ บุญชัย มาร่วมงาน ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร

ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ตอกย้ำยกระดับห่วงโซ่อุปทานสู่มาตรฐานความยั่งยืน

เรียงจากซ้าย

 1. นายอัครวิทย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก (ผภว.
 2. นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ (ผภน.)
 3. นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว (ผสค.)
 4. นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว. (รผค.)
 5. นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ผทท.)
 6. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 7. นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 8. นายโชติ ตราชู ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประธานบอร์ด
 9. นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ คณะกรรมการ ททท.
 10. นายธเนศ วรศรัณย์ คณะกรรมการ ททท.
 11. นางฐนิวรรณ กุลมงคล คณะกรรมการ ททท.