เคปสปาในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ รับพระราชทานรางวัลดีเด่นประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สาขาสปา

15 Oct 2023

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานรางวัลดีเด่นประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สาขาสปา แก่ เคปสปา โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน โดยมีศิราณี โรจนวณิชชากร (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขาย โรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ รับพระราชทานรางวัลฯ ในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (Thailand Tourism Awards 2023) ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์

เคปสปาในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ รับพระราชทานรางวัลดีเด่นประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สาขาสปา