ระรินจินดา เวลเนส สปา เชียงใหม่ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยอดเยี่ยม (Thailand Tourism Gold Awards) ประเภทสปา

28 Sep 2023

ระรินจินดา เวลเนส สปา เชียงใหม่ รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยอดเยี่ยม (Thailand Tourism Gold Awards) ประเภทสปา ในงานพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลฯ โดยมีคุณชุตาภรณ์ จิราวรรณสถิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้บริหาร บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารของ ระรินจินดา เวลเนส สปา เชียงใหม่รับพระราชทานในงานพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ณ มิตรทาวน์ฮอลล์ 1 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

ระรินจินดา เวลเนส สปา เชียงใหม่ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยอดเยี่ยม (Thailand Tourism Gold Awards) ประเภทสปา

งานพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 แบ่งเป็น 5 ประเภทรางวัล ได้แก่- ประเภทแหล่งท่องเที่ยว- ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว- ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ- ประเภทรายการนำเที่ยว- ประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืนแต่ละประเภทได้รับคัดสรรผลงานที่มีคุณภาพ แบ่งเป็น 3 สาขารางวัล ได้แก่- รางวัลประเภท Thailand Tourism Gold Awards (ยอดเยี่ยม) จำนวน 76 ราย- รางวัล Thailand Tourism Silver Awards (ดีเด่น) 169 ราย- เกียรติบัตรรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 99 ราย