กรุงเทพโปรดิ๊วส เพิ่มประสิทธิภาพตรวจจับเผาแปลงข้าวโพดแบบรายวันด้วยห้องปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับ หนุนเกษตรกรหยุดเผาแปลง

07 May 2024

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ยั่งยืน ให้กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ใช้ห้องปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability Operations Room) เชื่อมภาพถ่ายดาวเทียม 3 ดวง กับ พิกัดจีพีเอสระบุตำแหน่งแปลงปลูก ประมวลและแสดงผลด้วย Power BI ติดตามการเผาแปลงในพื้นที่ปลูกข้าวโพดในห่วงโซ่อุปทานซีพีแบบเรียลไทม์ รายงานสถานะรายวัน เมื่อพบจุดเผาเจ้าหน้าที่ลงพื้นพูดคุยกับเกษตรกรทันที ตอกย้ำความมุ่งมั่นจัดหาข้าวโพดตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ "ไม่รับซื้อ และไม่นำเข้าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากพื้นที่รุกป่า และพื้นที่ที่มาจากการเผา"

กรุงเทพโปรดิ๊วส เพิ่มประสิทธิภาพตรวจจับเผาแปลงข้าวโพดแบบรายวันด้วยห้องปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับ หนุนเกษตรกรหยุดเผาแปลง

นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ กรุงเทพโปรดิ๊วส กล่าวว่า " พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในห่วงโซ่อุปทานกรุงเทพโปรดิ๊วสครอบคลุมพื้นที่ปลูก กว่า 2 ล้านไร่ และเกษตรกรกว่า 40,000 ราย ลงทะเบียนในระบบตรวจสอบย้อนกลับของบริษัทฯ ในช่วงเตรียมพื้นที่เพื่อเพาะปลูกข้าวโพดฤดูกาลใหม่ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน บริษัทและพ่อค้าในเครือข่ายลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรทุกรายที่พบจุดความร้อนทั่วประเทศ ติดตามการเผาแปลงแบบทันท่วงทีภายใน 7 วัน หลังพบรายงานจุดความร้อนแบบรายวัน ที่ได้จากห้องปฎิบัติการตรวจสอบย้อนกลับ

ห้องปฎิบัติการดังกล่าว ใช้ เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม 3 ดวง ผนวกกับฐานข้อมูลแผนที่พิกัดแปลงปลูกข้าวโพดที่เกษตรกรลงทะเบียนไว้ในระบบตรวจสอบย้อนกลับ โดยประมวลและแสดงผลการเผาด้วย Power BI ช่วยให้บริษัทตรวจจับการเผาแปลงและทราบชื่อเกษตรกรเต้าของแปลงได้แบบเรียลไทม์ สามารถติดตามสถานะการเผาได้ทุกวัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทและคู่ค้าสามารถลงพื้นที่สื่อสารกับเกษตรกรได้ทันท่วงทีเพื่อแจ้งถึงมาตรการการหยุดรับซื้อในพื้นที่ที่มีการเผาซ้ำ รวมถึงปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการตอซังหลังการเก็บเกี่ยว

นายวรพจน์ กล่าวเสริมว่า กว่า 8 ปีที่เรานำระบบตรวจสอบย้อนกลับมาใช้ ปัจจุบันคู่ค้าและเกษตรกร ปรับตัวลงทะเบียนเข้าสู่ระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ดี หลังจากการลงพื้นสร้างความเข้าใจในระบบ และความตระหนักถึงปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ในพื้นที่ และสนับสนุนให้ทุกบริษัทหรือพ่อค้าคนกลางรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแปลงปลูก เพื่อช่วยให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าสามารถจัดการปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ที่มาจากการเผาพื้นที่เกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและกำกับการหยุดเผาในแปลงข้าวโพดได้อย่างจริงจัง ทั้งนี้ กรุงเทพโปรดิ๊วสพร้อมเป็นต้นแบบและถ่ายทอดประสบการณ์การนำเทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับมาใช้ในการหยุดยั้งการเผาแปลงข้าวโพด ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของฝุ่น PM2.5

กรุงเทพโปรดิ๊วส เพิ่มประสิทธิภาพตรวจจับเผาแปลงข้าวโพดแบบรายวันด้วยห้องปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับ หนุนเกษตรกรหยุดเผาแปลง