ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนน้อง... เสริมความรู้ด้านการเงินผ่านเกม

23 May 2024

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท ฟิน ไดซ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  ขอเชิญคุณหนูๆ และผู้ปกครองร่วมกิจกรรม  "#ลองเล่น...เกมเสริมสร้างความฉลาดรู้ทางการเงิน"  เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเงิน  การออม การวางแผนทางการเงินตั้งแต่วัยเยาว์ ผ่านการเล่นเกมซึ่งพัฒนาโดยคนไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนน้อง... เสริมความรู้ด้านการเงินผ่านเกม

 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น G สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกสื่อสารองค์กร ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร. 0-2218-9893-5