ธนบุรี เสริมรัฐ เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อาคารใหม่ โรงพยาบาลพัทลุง พร้อมให้บริการผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นอีก 35% ต่อปี ทุกรายรักษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

27 Feb 2024

ดร.สุวดี พันธุ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ในเครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทฯ ร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุง จัดงานพิธีเปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อาคารใหม่ โรงพยาบาลพัทลุงอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธานในพิธี

ธนบุรี เสริมรัฐ เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อาคารใหม่ โรงพยาบาลพัทลุง พร้อมให้บริการผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นอีก 35% ต่อปี ทุกรายรักษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพัทลุง เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพัทลุง และบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ซึ่งรับหน้าที่ดำเนินการรักษาและทำหัตถการแก่ผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด จุดเด่นศูนย์ฯ แห่งนี้ คือ มีบุคลากรและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย มีห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด รวมถึงหออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจพร้อมเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถรับการรักษาผู้ป่วยได้ทุกสิทธิ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

"การที่ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพัทลุง ย้ายจากที่ตั้งเดิมมายังอาคารใหม่ที่มีการปรับปรุงขยับขยายพื้นที่และเพิ่มจำนวนเตียงในหอผู้ป่วยวิกฤต ส่งผลให้มีจำนวนเตียงจาก 11 เตียงเป็น 16 เตียง จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลประชาชนจังหวัดพัทลุงและพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ ตรัง นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ให้เข้าถึงบริการตรวจรักษาโรคหัวใจอย่างปลอดภัย ลดอัตราการเสียชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถให้บริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 35% ต่อปี ซึ่งนับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ศูนย์ฯ แห่งนี้ ทำหัตถการหัวใจช่วยชีวิตผู้ป่วยไปแล้วกว่า 10,999 ราย และผ่าตัดหัวใจสำเร็จแล้วกว่า 369 ราย

อนึ่ง การดำเนินธุรกิจของ บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ถือเป็นโมเดลที่ THG ต้องการเข้าไปบริการสังคมและชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานรัฐแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร การบริหารจัดการต้นทุน เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชน ปัจจุบันรับผิดชอบดูแลธุรกิจบริหารศูนย์หัวใจ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา(ธนบุรี 2) ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ และโรงพยาบาลพัทลุง รวมทั้งดูแลธุรกิจความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน (PPP) ได้แก่การบริหาร รพ.อบจ.ภูเก็ต