"บ้านสุขใจ" โรงพยาบาลหัวเฉียวดูแลผู้สูงอายุ ดุจญาติผู้ใหญ่ของเรา

27 Feb 2024

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่แตกต่างจากช่วงวัยอื่นๆ เพราะเป็นวัยที่ต้องการความรัก ความเอาใจใส่  จากครอบครัว แต่ด้วยลูกหลานก็มีหน้าที่ต้องออกไปทำงาน ไม่สามารถที่จะดูแลได้ตลอดเวลา จึงอาจทำให้ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้ชีวิต และความรู้สึกที่ต้องอยู่ตามลำพังของผู้สูงอายุได้

"บ้านสุขใจ" โรงพยาบาลหัวเฉียวดูแลผู้สูงอายุ ดุจญาติผู้ใหญ่ของเรา

"บ้านสุขใจ" โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นบ้านที่รองรับผู้สูงอายุ จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสภาพจิตใจ อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน ด้วยบุคลากรที่มีความพร้อมดูแลผู้สูงอายุดุจญาติผู้ใหญ่ จึงเป็นการแบ่งเบาภาระการดูแลของบุตรหลานในกรณีที่ไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุ และลดความวิตกกังวลของบุตรหลานในกรณีเกิดปัญหาสุขภาพ ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพที่พร้อมดูแลอย่างทันท่วงที  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์  โทร. 02-223-1351 ต่อ 3126