วว./กรมพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เชิญร่วมงาน IDENTITY CREATIVITY by DIPROM 2024 พบกับสุดยอดสินค้าสร้างสรรค์ ประยุกต์ต่อยอดอัตลักษณ์ภูมิภาค

29 Mar 2024

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับกรมพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมงาน "IDENTITY CREATIVITY by DIPROM 2024 : สุดยอดสินค้าสร้างสรรค์ ประยุกต์ต่อยอดอัตลักษณ์ภูมิภาค" ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 -21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

วว./กรมพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เชิญร่วมงาน IDENTITY CREATIVITY  by  DIPROM 2024 พบกับสุดยอดสินค้าสร้างสรรค์  ประยุกต์ต่อยอดอัตลักษณ์ภูมิภาค

1) รับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาพูดคุยและแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ การต่อยอดภูมิปัญญาอย่างไรให้สู่สากล การสร้างแบรนด์และคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งสาธิตการทำอาหาร...บอกเล่าเทคนิคและเคล็ดลับพิเศษสำหรับนำไปพัฒนาต่อยอดเสริมอาชีพ เสริมรายได้

2) ชมและช้อป TOP Premium Product ที่มีอัตลักษณ์ภูมิปัญญา ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรไทย ผ้าไทย ของตกแต่งและของที่ระลึก