กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Solidworks ช่วยในการออกแบบ ประจำเดือน พฤศจิกายน

14 Nov 2022

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การใช้โปรแกรม Solidworks ช่วยในการออกแบบ (จำนวน 30 ชั่วโมง) ในวันที่ 6, 13, 13, 20 พฤศจิกายน และ 4 ธันวาคม 2565 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Solidworks ช่วยในการออกแบบ ประจำเดือน พฤศจิกายน