ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันพัฒนาบุคลากร | newswit

LINE สานต่อความร่วมมือสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
LINE สานต่อความร่วมมือสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
(TDGA) จัดกิจกรรมเวิร์คช้อปอบรมความรู้เชิงเทคโนโลยีแก่บุคลากรภาครัฐไทย – โฟนแบบประหยัด 11 Oct
AHRDA เปิดหลักสูตร การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า
AHRDA เปิดหลักสูตร การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และ Nissan ร่วมแจมเสริมความรู้ – 03 Jul
PLUS Eduplex สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านอสังหาฯ
PLUS Eduplex สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านอสังหาฯ
จากพลัส พร็อพเพอร์ตี้ เร่งสปีดเสริมทักษะ เพิ่มความสุข ขับเคลื่อนองค์กร – คุณสุวรรณี มหณรงค์ชัย 26 Dec
ฝึกอบรมฟรีกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ฝึกอบรมฟรีกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประจำเดือนธันวาคม 2565 – โดยมีหลักสูตรการฝึก ดังนี้เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์วันที่ 26-27 พฤศจิกายน และ 3-5 Nov 2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
Solidworks ช่วยในการออกแบบ ประจำเดือน พฤศจิกายน – Nov 2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมประจำเดือน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมประจำเดือน
พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 1 – ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ Nov 2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม
หลักสูตร การใช้โปรแกรม MITSUBISHI PLC & Gx Work 3 – ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับความรู้ Nov 2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม
หลักสูตร เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ – ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับความรู้ Nov 2022
ฝึกอบรมฟรีกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ฝึกอบรมฟรีกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 – จำนวน 20 คน ณ ห้องอบรม CNC ชั้น 1 ปิดรับสมัคร 28 ต.ค. Oct 2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม
หลักสูตร การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV – หลักสูตร การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV (จำนวน 18 ชั่วโมง) Sep 2022
ฝึกอบรมฟรีกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ฝึกอบรมฟรีกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หลักสูตร การบำรุงรักษารถจักรยานนต์ไฟฟ้า EV – เปิดฝึกอบรมในวันที่ 12 - 14 กันยายน 2565 (วันที่ 15 กันยายน Aug 2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม
หลักสูตร การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ – ระหว่างวันที่ 17 - 19 และ 26 - 27 สิงหาคม 2565 ณ Aug 2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม
หลักสูตร เทคโนโลยี ROBOT งานเชื่อม – ระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2565 ณ บริษัท วี.ซี.เอส.(ไทยแลนด์) Jul 2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม
หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 1 – ในวันที่ 10, 17, 24, 31 กรกฎาคม และ 7 สิงหาคม 2565 ณ Jul 2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม
หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 – ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับความรู้ Jul 2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม
หลักสูตร Solidworks Advance Part – ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการออกแบบหลายชั้นเทคนิคการใช้คำสั่งในร Jun 2022
ฝึกอบรมฟรีกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ฝึกอบรมฟรีกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI (Analyzing Data with Power BI) – Jun 2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม
หลักสูตร การใช้โปรแกรม PLC ควบคุมระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า – ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ- Jun 2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม
หลักสูตร การควบคุมอุปกรณ์นิวแมติกส์ด้วย PLC สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (In house Training) – Jun 2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม
หลักสูตร การใช้โปรแกรม Solidworks ช่วยในการออกแบบ – Jun 2022
ฝึกอบรมฟรีกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ฝึกอบรมฟรีกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประจำเดือนมิถุนายน 2565 – โดยมีการฝึกแบบ Online ได้แก่หลักสูตรSolidwork Advance Part อบรมวันที่ 27 - 30 มิ.ย. และ Jun 2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจับมือกับอาชีวะ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจับมือกับอาชีวะ
ผลิตกำลังคนป้อนแรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ – ประกอบไปด้วยรุ่นที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย May 2022
พัฒนาทักษะหัวหน้างานกับหลักสูตรอบรม
พัฒนาทักษะหัวหน้างานกับหลักสูตรอบรม
เทคนิคการสอนงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน – ในอุตสาหกรรมยานยนต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีชั้นสู May 2022
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม
หลักสูตร การควบคุมอุปกรณ์นิวแมติกส์ด้วย PLC สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (In house Training) – May 2022