กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 1

11 Nov 2022

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 1 (จำนวน 30 ชั่วโมง) ในวันที่ 6, 13, 20, 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องฝึกอบรม 402 และห้อง CNC MACHINE TRAINING ROOM สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน ระดับ 1

ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ อาทิ

  • ลักษณะของเครื่องกัด CNC 5 แกน
  • แกนในการทำงานของเครื่องกัด CNC 5 แกน
  • การเขียนโปรแกรมเครื่องกัด CNC 5 แกน
  • การควบคุมเครื่องกัด CNC 5 แกน
  • การกัดชิ้นงานด้วยเครื่องกัด CNC 5 แกน
  • การบำรุงรักษาเครื่องกัด CNC 5 แกน เป็นต้น

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากสถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สนใจให้สถาบันเข้าไปฝึกอบรมให้กับพนักงานในบริษัทสามารถติดต่อได้ที่ 02-3153789 คุณหาญชัย