ข่าวประชาสัมพันธ์พัฒนากำลังคน | newswit

วว. ร่วมงานแถลงข่าว IGNITE THAILAND
วว. ร่วมงานแถลงข่าว IGNITE THAILAND
: เตรียมทัพกำลังคน สร้างอุตสาหกรรมอนาคต – ในการนี้ นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. 09:21
Digital CEO7 เรียนรู้เข้มข้นต่อเนื่องครอบคลุม
Digital CEO7 เรียนรู้เข้มข้นต่อเนื่องครอบคลุม
Digital Transformation - Digital Manpower - Digital Laws – นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังมีการแชร์ประสบการณ์จากสตาร์ทอัพ 27 May
EFIN GROUP จับมือ ม.พะเยา ขับเคลื่อนพัฒนานิสิตด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
EFIN GROUP จับมือ ม.พะเยา ขับเคลื่อนพัฒนานิสิตด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
พัฒนากำลังคนสู่ภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน – โดย EFIN GROUP มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี สื่อ 17 May
ผู้บริหารระดับสูง โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
ผู้บริหารระดับสูง โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
เข้าเยี่ยมชมศูนย์ TIL คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมร่วมมือพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ – 15 May
Digital CEO รุ่นที่ 7 เรียนรู้เข้มข้นต่อเนื่อง
Digital CEO รุ่นที่ 7 เรียนรู้เข้มข้นต่อเนื่อง
จากวิทยากรชั้นนำของวงการ – โดยได้รับเกียรติจาก คุณอดิศร์ หะริณสุต Country Manager, Thailand, Worldwide Public 23 Apr
สอศ. จับมือแอร์มิตซูบิชิ ดิวตี้
สอศ. จับมือแอร์มิตซูบิชิ ดิวตี้
รับมอบเครื่องปรับอากาศในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านเครื่องปรับอากาศ – พลตำรวจเอก 23 Apr
Digital CEO รุ่นที่ 7 อัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
Digital CEO รุ่นที่ 7 อัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
พร้อมขับเคลื่อนองค์กรและสังคมยุคดิจิทัล ณ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) – โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธ์ 04 Apr
กระทรวง อว. สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กระทรวง อว. สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Lifelong learning ผ่านโครงการ Quick win ศุภมาส มอบ วว. - มรภ. อุดรธานี Up-Skill Re-Skill พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง พร้อมนำ 18 Mar
ศุภมาส มอบ วว. - มรภ. อุดรธานี
ศุภมาส มอบ วว. - มรภ. อุดรธานี
พัฒนาเชิงพื้นที่ภาคอีสานตอนบนด้วย วทน. อย่างครบวงจร ตามมาตรฐานสากล ขับเคลื่อนโครงการ Quick win ภูมิภาค : Up-Skill 01 Mar
รมว.ศธ ปลี้ม สอศ. รับมอบสื่อการเรียนการสอน
รมว.ศธ ปลี้ม สอศ. รับมอบสื่อการเรียนการสอน
ระบบติดตามการใช้พลังงาน คิดวิเคราะห์ บำรุง รักษา แบบ IOT ล้ำสมัย ที่สุดในอาเซียน นำร่อง 9 ว.เทคนิค – พลตำรวจเอก 29 Feb
LSC SPU MOU สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
LSC SPU MOU สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มุ่งพัฒนากำลังคนโลจิสติกส์ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น และเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต – ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ 23 Feb
ศุภมาส ปลื้ม โครงการ Quick win
ศุภมาส ปลื้ม โครงการ Quick win
: Up-Skill Re-Skill พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงของ อว. สำเร็จเกินเป้า มอบหมาย วว. - มรภ.อุดรธานี ขยายผลต่อยอดสู่ภูมิภาค 19 Feb
ดานิลี่ เข้าร่วมโครงการ KMUTT's
ดานิลี่ เข้าร่วมโครงการ KMUTT's
University & HR Networking เสริมแกร่งองค์กรด้วย Smart HR – ภายใต้โครงการ KMUTT's University & HR 16 Feb
เปิดเวทีระดมสมอง พัฒนาเด็กอาชีวะสู่อุตสาหกรรม
เปิดเวทีระดมสมอง พัฒนาเด็กอาชีวะสู่อุตสาหกรรม
4.0 อย่างเข้มข้น ปั้นวิทยาลัยต้นแบบ พร้อมสู่ Industrial IoT และ AI ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC – คุณอุดม 18 Jan
รมว.ดีอี เร่งขับเคลื่อนโมเดลพัฒนากำลังคนดิจิทัลให้พร้อมรับมือเทคโนโลยีโลกใหม่อย่างยั่งยืน
รมว.ดีอี เร่งขับเคลื่อนโมเดลพัฒนากำลังคนดิจิทัลให้พร้อมรับมือเทคโนโลยีโลกใหม่อย่างยั่งยืน
หนุน ดีป้า เดินหน้าโครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย – นายประเสริฐ จันทรรวงทอง 19 Dec
ดีป้า เปิดหลักสูตร ดิจิทัลจั๊มสตาร์ท
ดีป้า เปิดหลักสูตร ดิจิทัลจั๊มสตาร์ท
(Digital Jumpstart) รุ่น 1 เพื่อพัฒนากำลังคนดิจิทัล สร้างผู้บริหารยุคใหม่ รองรับอนาคต – สำหรับหลักสูตร 19 Dec
สอวช. เผยความท้าทายการพัฒนากำลังคนในอนาคต
สอวช. เผยความท้าทายการพัฒนากำลังคนในอนาคต
พร้อมชี้แนวทางปลดล็อกการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทย สนับสนุนการพัฒนาทักษะบุคลากรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง – ดร.กิติพงค์ 17 Nov
มหาวิทยาลัยทักษิณชูบทบาทมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยทักษิณชูบทบาทมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
จากรากสู่โลกเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน – ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ในบริบทสังคมโลกและสังคมไทย 02 Nov
พันธมิตร สกสว.จี้ทบทวนการพัฒนากำลังคนทักษะสูง
พันธมิตร สกสว.จี้ทบทวนการพัฒนากำลังคนทักษะสูง
หวังเปิดล็อกเทคโนโลยี-นวัตกรรมตอบโจทย์ประเทศ – "การพัฒนากำลังคนคือหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ 16 Oct
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ นำไปสู่การผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน – โดย 18 Sep
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับ NEC with BCG concept – 14 Sep
สอวช. ปลื้ม แพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง
สอวช. ปลื้ม แพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง
STEMPlus คว้ารางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ประจำปี 2566 – เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ 08 Sep
TBN ร่วมลงนาม DEPA ส่งเสริมพัฒนากำลังคนมุ่งสู่สังคมดิจิทัล
TBN ร่วมลงนาม DEPA ส่งเสริมพัฒนากำลังคนมุ่งสู่สังคมดิจิทัล
ในงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล HACKaTHAILAND 2023 : DIGITAL INFINITY – โดย TBN ได้ต่อยอดความเชี่ยวชาญ 28 Aug
แอดไวซ์ฯ (ADVICE) จับมือ อาชีวศึกษา
แอดไวซ์ฯ (ADVICE) จับมือ อาชีวศึกษา
(สอศ.) ปั้นทักษะคนอาชีวฯไทย ผลิตคนป้อนอุตสาหกรรมไอที – นายณัฎฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 28 Aug
สคช.-มรภ.สวนสุนันทา จับมือใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพพัฒนากำลังคน
สคช.-มรภ.สวนสุนันทา จับมือใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพพัฒนากำลังคน
หนุนบุคลากรใช้แพลตฟอร์ม EWE ตอบโจทย์การมีงานทำ – นางสาวจุลลดา ระบุว่า 22 Aug
วว./บพค. ร่วมหารือ โครงการวิจัยและนวัตกรรมแบบ
วว./บพค. ร่วมหารือ โครงการวิจัยและนวัตกรรมแบบ
360 องศา ภายใต้ ธัชวิทย์ – ในการนี้ ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ 09 Aug
เชียงใหม่ เห็นชอบแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด
เชียงใหม่ เห็นชอบแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด
2567 บูรณาการทุกภาคส่วนลงระบบฐานข้อมูลพัฒนากำลังคนร่วมกัน – นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 07 Aug
รมว.สุชาติ สั่งกรมพัฒน์ up skill
รมว.สุชาติ สั่งกรมพัฒน์ up skill
ผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ป้อน EEC – นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า 03 Aug