ข่าวประชาสัมพันธ์พัฒนากำลังคน | newswit

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ นำไปสู่การผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน – โดย 18 Sep
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับ NEC with BCG concept – 14 Sep
สอวช. ปลื้ม แพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง
สอวช. ปลื้ม แพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง
STEMPlus คว้ารางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ประจำปี 2566 – เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ 08 Sep
TBN ร่วมลงนาม DEPA ส่งเสริมพัฒนากำลังคนมุ่งสู่สังคมดิจิทัล
TBN ร่วมลงนาม DEPA ส่งเสริมพัฒนากำลังคนมุ่งสู่สังคมดิจิทัล
ในงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล HACKaTHAILAND 2023 : DIGITAL INFINITY – โดย TBN ได้ต่อยอดความเชี่ยวชาญ 28 Aug
แอดไวซ์ฯ (ADVICE) จับมือ อาชีวศึกษา
แอดไวซ์ฯ (ADVICE) จับมือ อาชีวศึกษา
(สอศ.) ปั้นทักษะคนอาชีวฯไทย ผลิตคนป้อนอุตสาหกรรมไอที – นายณัฎฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 28 Aug
สคช.-มรภ.สวนสุนันทา จับมือใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพพัฒนากำลังคน
สคช.-มรภ.สวนสุนันทา จับมือใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพพัฒนากำลังคน
หนุนบุคลากรใช้แพลตฟอร์ม EWE ตอบโจทย์การมีงานทำ – นางสาวจุลลดา ระบุว่า 22 Aug
วว./บพค. ร่วมหารือ โครงการวิจัยและนวัตกรรมแบบ
วว./บพค. ร่วมหารือ โครงการวิจัยและนวัตกรรมแบบ
360 องศา ภายใต้ ธัชวิทย์ – ในการนี้ ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ 09 Aug
เชียงใหม่ เห็นชอบแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด
เชียงใหม่ เห็นชอบแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด
2567 บูรณาการทุกภาคส่วนลงระบบฐานข้อมูลพัฒนากำลังคนร่วมกัน – นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 07 Aug
รมว.สุชาติ สั่งกรมพัฒน์ up skill
รมว.สุชาติ สั่งกรมพัฒน์ up skill
ผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ป้อน EEC – นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า 03 Aug
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จับมือภาครัฐและเอกชนร่วมประชุมอ.กรอ.อศ.
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จับมือภาครัฐและเอกชนร่วมประชุมอ.กรอ.อศ.
เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง ครั้งที่ 1 – 21 Jul
มทร.ล้านนา ขยายความร่วมมือพัฒนากำลังคน
มทร.ล้านนา ขยายความร่วมมือพัฒนากำลังคน
เสริมเกราะความรู้ด้านการจัดการน้ำ จับมือ การประปานครหลวง ร่วมกันพัฒนาบุคลากร ในการบริหารจัดการระบบน้ำประปา 18 Jul
AHRDA เปิดหลักสูตร การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า
AHRDA เปิดหลักสูตร การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และ Nissan ร่วมแจมเสริมความรู้ – 03 Jul
TCCtech เผยแผนรุกพร้อมสร้างและพัฒนากำลังคนสายดิจิทัลเต็มพิกัด
TCCtech เผยแผนรุกพร้อมสร้างและพัฒนากำลังคนสายดิจิทัลเต็มพิกัด
– (ทีซีซีเทค) ได้กล่าวถึงมุมมองในฐานะบริษัทชั้นนำด้านดิจิทัลโซลูชั่นของคนไทย 21 Jun
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ เพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 19 Jun
SPU ร่วมเวทีอภิปรายและออกบูธแสดงผลงานบัณฑิตพันธุ์ใหม่
SPU ร่วมเวทีอภิปรายและออกบูธแสดงผลงานบัณฑิตพันธุ์ใหม่
การประชุมสัมมนาวิชาการ เพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ของ สป.อว. – (เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2566) 16 Jun
รองฯ ประวิตร นั่งหัวโต๊ะ ติดตามผลพร้อมสร้างทีมพัฒนาแรงงาน
รองฯ ประวิตร นั่งหัวโต๊ะ ติดตามผลพร้อมสร้างทีมพัฒนาแรงงาน
ตั้งเป้าปี 2566 กว่า 8 แสนคน – พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 14 Jun
สนพ.แพร่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนและรายงานผลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด
สนพ.แพร่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลแผนและรายงานผลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด
ในระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด ประจำปีพ.ศ. 2566 – 08 Jun
PRAPAT คว้ารางวัล โครงการ TIME
PRAPAT คว้ารางวัล โครงการ TIME
จาก สวทช. ยกระดับขีดความสามารถ พัฒนา บุคลากรทักษะสูง – ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ 10 Apr
สสวท. หนุนไทยโคเซ็นเดินหน้า ผลิตนักศึกษาเก่งทักษะป้อนอุตสาหกรรมการลงทุน
สสวท. หนุนไทยโคเซ็นเดินหน้า ผลิตนักศึกษาเก่งทักษะป้อนอุตสาหกรรมการลงทุน
– คุณหญิงกัลยาได้ฝากเรื่องความสำคัญของ STEAM Education ในชีวิตประจำวัน 16 Mar
ชวนเด็กไทยเปิดสวิตช์สู่ยุคโค้ดดิ้งพร้อมกัน
ชวนเด็กไทยเปิดสวิตช์สู่ยุคโค้ดดิ้งพร้อมกัน
ในงาน CODING ERA Next Wave of Thailand's Education – หน่วยงานบริหาร และจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน 16 Mar
จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน
จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน
จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2566 – นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ 10 Mar
ก.แรงงาน-ETDA พัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ก.แรงงาน-ETDA พัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
– นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวไพลิน 24 Feb
Micro-Credentials โมเดลพัฒนากำลังคนระดับสูง
Micro-Credentials โมเดลพัฒนากำลังคนระดับสูง
เพื่ออุตสาหกรรมไทย ฝ่าวิกฤต Disruption – แต่ในยุค Disruption ที่ "สมรรถนะ" หรือ "ความรู้" ที่ได้เล่าเรียนมา Jul 2022
ขยายเครือข่าย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ขยายเครือข่าย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
จับมือ 4 องค์กร ร่วมพัฒนากำลังคนของประเทศด้วยแพลตฟอร์ม EWE – นายนคร กล่าวว่า ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทั้ง 4 21 Feb
รมว.สุชาติ ส่งผู้ช่วยนั่งหัวโต๊ะระดมสมองแนวร่วม
รมว.สุชาติ ส่งผู้ช่วยนั่งหัวโต๊ะระดมสมองแนวร่วม
62 หน่วยทำแผนพัฒนาแรงงานด้านการบินและโลจิสติกส์ – นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 15 Feb
รมว.สุชาติ มอบเลขาฯสุเทพ เร่งจัดทำระบบฐานข้อมูลขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน
รมว.สุชาติ มอบเลขาฯสุเทพ เร่งจัดทำระบบฐานข้อมูลขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน
– นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 02 Feb