สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย บูรณาการร่วมจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน

จันทร์ ๑๓ มิถุนายน ๒๐๒๒ ๐๙:๒๗
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ประชุมร่วมกับ บริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย และผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลหนัก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานด้านการเกษตร ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการแรงงานของสถานประกอบกิจการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย บูรณาการร่วมจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน

โดยเริ่มจากการร่วมกันพัฒนาหลักสูตร นำไปสู่การพัฒนากำลังแรงงานใหม่ และการยกระดับฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการในด้านช่างเชื่อมให้มีมาตรฐาน การขอรับสิทธิประโยชน์และการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานฝีมือในกลุ่มอาชีพช่างเครื่องจักรกลหนัก ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด