น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: กลุ่ม KTIS กวาด 2 รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่นระดับดี และอ้อยรักษ์โลก

๑๓ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๓:๕๙

กรุงเทพฯ-13 ส.ค.-ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์ ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรกลุ่มบริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS รับมอบรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่นระดับดี และรางวัลอ้อยรักษ์โลก ในนามโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์

ภาพข่าว: กลุ่ม KTIS คว้า 2 รางวัล โรงงานน้ำตาลระดับดีและอ้อยรักษ์โลก ปลื้มชาวไร่อ้อยคู่สัญญากวาด 12 รางวัลดีเด่น

๐๗ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๕๙

กรุงเทพฯ-7 ส.ค.-ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์ ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS เป็นตัวแทนบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ในกลุ่ม KTIS เข้ารับรางวัลโรงงานน้ำตาลระดับดี

ภาพข่าว: น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ กลุ่ม KTIS รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น

๑๑ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๒๔

กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์ พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ระดับประเทศ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ระดับเพชร ให้กับ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ในกลุ่ม บริษัท เกษตรไทย

ภาพข่าว: KTIS ส่งเสริมชาวไร่อ้อย

๒๘ ก.ย. ๒๐๑๕ ๒๐:๔๔

กรุงเทพฯ-28 ก.ย.-ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์ ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และนายสินชัย วชิรโสภาไพฑูรย์

ภาพข่าว: เยี่ยมชมโครงการมูลนิธิสายใจไทย

๐๘ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๙:๕๕

กรุงเทพฯ-8 ก.ย.-ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์ หม่อมหลวงเอื้อมสุขย์ กิติยากร ผู้อำนวยการสายบริหาร มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการแปลงสาธิตและศูนย์เรียนรู้การเพาะปลูกอ้อย ของบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ชาวไร่อ้อยสุโขทัยเฮ! หลังศาลปกครองสั่งกระทรวงอุตฯ เร่งออกใบอนุญาตย้ายโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์

๑๙ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๐๘

กรุงเทพฯ-8 ก.ย.-ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์ ถือเป็นกรณีตัวอย่างทางการปกครองอีกกรณีหนึ่ง เมื่อศาลปกครองกลางได้พิพากษาคดีที่บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด เป็นผู้ฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรณีไม่นำเรื่องการขอย้ายโรงงานน้ำตาลไปตั้งที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และขยายกำลังผลิตโรงงานน้ำตาลเป็น

ภาพข่าว: มูลนิธิสายใจไทย ไทยเอกลักษณ์ สร้างแหล่งเรียนรู้ให้ชาวไร่อ้อย

๒๗ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๑๐

กรุงเทพฯ-27 ก.ค.-ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์ ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ(ที่3จากซ้าย) ผู้จัดการและกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ คุณปรีชา อรรถวิภัชน์(ที่4จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ในฐานะตัวแทนของ บริษัท

มูลนิธิสายใจไทยฯ มอบ KTIS สานต่อศูนย์เรียนรู้การปลูกอ้อยตั้งเป้าผลผลิต 20 ตันอ้อยต่อไร่ เป็นแบบอย่างให้เกษตรกร

๒๑ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๓๒

กรุงเทพฯ-21 ก.ค.-ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์ มูลนิธิสายใจไทยฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับกลุ่ม KTIS มอบหมายโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ดูแลศูนย์เรียนรู้การเพาะปลูกอ้อย และจัดทำแปลงสาธิตบนพื้นที่ 50 ไร่ ในนิคมสหกรณ์สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพาะปลูกอ้อยที่ทันสมัยให้แก่สมาชิกหมู่บ้านสายใจไทย

ภาพข่าว: น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ช่วยเหลือชุมชน

๐๔ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๐:๓๘

กรุงเทพฯ-4 มิ.ย.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ นายสินชัย วัชิรโสภาไพฑูรย์ ผู้จัดการฝ่ายไร่ และคุณรงรอง พนธารา พร้อมคณะทีมงานจากโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ในกลุ่ม KTIS ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ภาพข่าว: KTIS ช่วยเหลือชาวไร่อ้อย

๒๐ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๑๗

กรุงเทพฯ-20 พ.ค.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ นายสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ (TIS) ตัวแทนกลุ่ม KTIS มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของนายสุมิตร การินตา ซึ่งเป็นชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของกลุ่ม KTIS

ภาพข่าว: โครงการปลูกอ้อยตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

๑๓ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๖:๐๑

กรุงเทพฯ-13 ก.พ.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ นายสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ในกลุ่ม KTIS จัดงานโครงการเรียนรู้การปลูกอ้อยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแนะนำให้แก่ชาวไร่อ้อยในพื้นที่ได้เพาะปลูกสร้างผลผลิตอ้อยที่มีคุณภาพ

ภาพข่าว: KTIS รณรงค์ไม่ใช้แรงงานเด็ก

๐๕ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๐:๓๕

กรุงเทพฯ-5 พ.ย.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ นายสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ (แถวยืนที่ 7 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ของ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ให้การต้อนรับนายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ (แถวยืนที่ 9 จากซ้าย)

ภาพข่าว: KTIS เตรียมพร้อมการผลิตอ้อยปี56/57

๒๐ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๐:๑๓

กรุงเทพฯ-20 พ.ย.-ไทยชูการ์ มิลเลอร์ นายสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ บริษัทเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS พร้อมทีมงานเครื่องจักรกลการเกษตร ตรวจเช็ครถตัดอ้อยและรถคีบอ้อย ซึ่งมีการนำระบบ GPS

ภาพข่าว: น้ำตาลไทยเอกลักษณ์รณรงค์ลดปัญหาอ้อยไฟไหม้

๐๕ มี.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๔๙

กรุงเทพฯ-5 มี.ค.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ นายสุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์ (แถวนั่งซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และนายนเรศ กัลปนาไพร (แถวนั่งที่ 2 จากขวา) รองผู้จัดการฝ่ายไร่ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด หรือกลุ่มKTIS พร้อมทีมงานฝ่ายไร่และชาวไร่อ้อยในพื้นที่

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงานเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์

๒๒ ก.พ. ๒๐๑๓ ๑๗:๔๙

กรุงเทพฯ-22 ก.พ.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (ที่ 2 จากซ้าย) นายปกรณ์ อมรชีวินอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(ที่ 3 จากทางซ้าย) และนายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(ขวาสุด)

ภาพข่าว: ช่วยเหลือคนพิการมีงานทำ

๑๘ ม.ค. ๒๐๑๓ ๑๒:๐๑

กรุงเทพฯ-18 ม.ค.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ คุณจำรัส สีขาว (ซ้าย) หัวหน้าฝ่ายบุคคลและมวลชนสัมพันธ์ บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ขึ้นรับมอบเกียรติบัตร จากคุณปริศนา เบญจาทิกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์

ภาพข่าว: กลุ่มน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ยกระดับคุณภาพผลผลิต พัฒนาเกษตรกรเข้มแข็ง

๒๙ ส.ค. ๒๐๑๒ ๑๕:๑๐

กรุงเทพฯ-29 ส.ค.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน กลุ่มน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ (KTIS) และ Mr.Jeffery Freyou (ที่ 4 จากขวา)

เอกอัครราชทูตอเมริกา-ประธานสภาอุตฯ-ผู้ว่าฯ นครสวรรค์ ร่วมเป็นสักขีพยานเซ็นเอ็มโอยู

๒๘ ส.ค. ๒๐๑๒ ๑๑:๐๙

กรุงเทพฯ-28 ส.ค.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ เอกอัครราชทูตอเมริกา-ประธานสภาอุตฯ-ผู้ว่าฯ นครสวรรค์ ร่วมเป็นสักขีพยานเซ็นเอ็มโอยู กลุ่มน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ (KTIS) จับมือ จอห์น เดียร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่อ้อยอย่างยั่งยืน เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประธานสภาอุตสาหกรรม และผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(24 สิงหาคม 2555)

๒๔ ส.ค. ๒๐๑๒ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-24 ส.ค.-อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 08.00 น. กลุ่มบริษัทในเครือน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จัดพิธีแถลง ความร่วมมือครั้งใหญ่ ระหว่างกลุ่มน้ำตาลเกษตรไทย กับกลุ่มจอห์น เดียร์ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัย เจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ 10.00 น. สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าฯ จัดงานแถลงข่าว Thailand Steel

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(24 สิงหาคม 2555)

๒๓ ส.ค. ๒๐๑๒ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-23 ส.ค.-อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 08.00 น. กลุ่มบริษัทในเครือน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จัดพิธีแถลง ความร่วมมือครั้งใหญ่ ระหว่างกลุ่มน้ำตาลเกษตรไทย กับกลุ่มจอห์น เดียร์ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัย เจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ 10.00 น. สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าฯ จัดงานแถลงข่าว Thailand Steel

กลุ่มบริษัทในเครือน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จัดพิธีแถลงความร่วมมือครั้งใหญ่ ระหว่างกลุ่มน้ำตาลเกษตรไทย กับกลุ่มจอห์น

๒๐ ส.ค. ๒๐๑๒ ๑๗:๒๔

กรุงเทพฯ-20 ส.ค.-กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ด้วยกลุ่มบริษัทในเครือน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ผู้ดำเนินกิจการผลิตน้ำตาลทรายรายใหญ่ที่รู้จักในนาม บริษัท เกษตรไทย อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำตาลทรายขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในประเทศไทย ได้กำหนดจัดพิธีแถลงและลงนามความร่วมมือ

ภาพข่าว: ชมเทคโนโลยีการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย

๒๙ พ.ค. ๒๐๑๒ ๑๐:๓๙

กรุงเทพฯ-29 พ.ค.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทในเครือน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท SUMITOMO และบริษัท SHINKO จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น

ภาพข่าว: ลงนามความร่วมมือสร้างศูนย์เรียนรู้การเพาะปลูกอ้อย

๑๖ ธ.ค. ๒๐๑๐ ๑๔:๐๗

กรุงเทพฯ-16 ธ.ค.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ นายปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธาน กลุ่มบริษัทในเครือไทยเอกลักษณ์ และ ฯพณฯ องคมนตรี กำธน สินธวานนท์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมูลนิธิสายใจไทยฯ กับบริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ เพื่อดำเนินโครงการแปลงสาธิตและศูนย์เรียนรู้การเพาะปลูกอ้อย ในพื้นที่ 50

มูลนิธิสายใจไทยจับมือน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จัดที่ดิน 50 ไร่ทำแปลงสาธิตและศูนย์เรียนรู้อ้อย

๑๕ ธ.ค. ๒๐๑๐ ๑๔:๑๖

กรุงเทพฯ-15 ธ.ค.-น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ มูลนิธิสายใจไทยร่วมกับน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ สร้างศูนย์เรียนรู้การเพาะปลูกอ้อย และจัดทำแปลงสาธิตจำนวน 50 ไร่ในนิคมสหกรณ์สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพาะปลูกอ้อยที่ทันสมัยให้แก่เกษตรกร

มูลนิธิสายใจไทยฯ ร่วมกับ น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการจัดทำแปลงสาธิตและศูนย์เรียนรู้การเพาะปลูกอ้อย

๑๕ ธ.ค. ๒๐๑๐ ๐๙:๑๒

กรุงเทพฯ-15 ธ.ค.-น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ด้วยมูลนิธิไทยสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการจัดทำแปลงสาธิตและศูนย์เรียนรู้การเพาะปลูกอ้อย โดยใช้พื้นที่ 50 ไร่ของมูลนิธิสายใจไทยฯ ดำเนินโครงการดังกล่าว