NPS มอบเครื่องวัดความดันโลหิต เพื่อส่งเสริมศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

07 Apr 2022

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS จัดโครงการหน่วยแพทย์สัญจร ครั้ง 1/2565 มอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดสอดแขน ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

NPS มอบเครื่องวัดความดันโลหิต เพื่อส่งเสริมศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า