ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยแพทย์สัญจร | newswit

NPS มอบเครื่องวัดความดันโลหิต
NPS มอบเครื่องวัดความดันโลหิต
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า – Apr 2022
โครงการหน่วยแพทย์สัญจร NPS มอบอุปกรณ์การแพทย์
โครงการหน่วยแพทย์สัญจร NPS มอบอุปกรณ์การแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม – Jan 2022
NPS มอบเครื่องผลิตออกซิเจน 10
NPS มอบเครื่องผลิตออกซิเจน 10
เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ – Jul 2021
โครงการหน่วยแพทย์สัญจร NPS มอบอุปกรณ์กู้ชีพ
โครงการหน่วยแพทย์สัญจร NPS มอบอุปกรณ์กู้ชีพ
แก่หน่วยงานอาสาสมัครกู้ภัย – Apr 2021
ภาพข่าว: โครงการหน่วยแพทย์สัญจร
ภาพข่าว: โครงการหน่วยแพทย์สัญจร
NPS มอบอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย – Jan 2020
ภาพข่าว: NPS จัดโครงการ “หน่วยแพทย์สัญจร”
ภาพข่าว: NPS จัดโครงการ “หน่วยแพทย์สัญจร”
ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 13 – Apr 2018
ภาพข่าว: กิจกรรมหน่วยแพทย์สัญจร
ภาพข่าว: กิจกรรมหน่วยแพทย์สัญจร
ส่งเสริมชุมชนสุขภาพดีถ้วนหน้า – Mar 2017
ภาพข่าว: เอ็นพีเอส จัดโครงการหน่วยแพทย์สัญจร ส่งเสริมสุขภาพชุมชน – กรุงเทพฯ--13 พ.ค.--เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส หนึ่งในผู้นำด้านพลังงานและพลังงานหมุนเวียน จัดกิจกรรม “หน่วยแพทย์สัญจร ครั้งที่ 40” ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชน โดยแพทย์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์สัญจร ส่งเสริมชุมชนสุขภาพดี – กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--ดั๊บเบิ้ล เอ ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษแก้โลกร้อน ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ใส่ใจสุขภาพของชุมชนจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์สัญจร ครั้งที่ 23 ขึ้น เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ, บริการด้านทันตกรรมและการส่งเสริมชุมชนให้มีสุขภาพปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ในพื้นที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
ภาพข่าว: เอ็น พี เอส ร่วมกับรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรจัดหน่วยแพทย์สัญจร บริการประชาชน – กรุงเทพฯ--26 พ.ค.--เอ็น พี เอส บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (เอ็น พี เอส) โดยนายอภิชัย ซอปิติพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้จัดโครงการหน่วยแพทย์สัญจร โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรมและบริการตัดผมฟรีแก่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ
ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ มอบแสงสว่างแก่ดวงตาผู้สูงอายุ – กรุงเทพฯ--11 พ.ค.--แอ๊ดวานซ์ อะโกร ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษแก้โลกร้อนจัดโครงการหน่วยแพทย์สัญจรมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีปัญหาทางสายตา พร้อมทั้งตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพทางการมองเห็นให้มีความชัดเจนมากที่สุด ทำให้สามารถดำเนินชีวิตหรือประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ปลอดภัย