ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี | newswit

ชวนน้อง รักการอ่าน ครั้งที่ 6
ชวนน้อง รักการอ่าน ครั้งที่ 6
กับดั๊บเบิ้ล เอ – 26 Sep
น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจกับกิจกรรม
น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจกับกิจกรรม
ดั๊บเบิ้ล เอ เลี้ยงน้องวันเกิด ครั้งที่ 134 – 26 Sep
NPS จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง อนุรักษ์พลังงานสะอาด
NPS จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง อนุรักษ์พลังงานสะอาด
เสริมสร้างความรู้เยาวชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า – 17 Aug
ม.ร. จัดงานบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
ม.ร. จัดงานบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
จังหวัดปราจีนบุรี – ภายในงานมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกช ทองเอี่ยม รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา 15 Aug
กรมการท่องเที่ยวเดินเกมรุกจัดคลินิกท่องเที่ยวทั่วประเทศ
กรมการท่องเที่ยวเดินเกมรุกจัดคลินิกท่องเที่ยวทั่วประเทศ
ดึงชุมชนเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยว – นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า 24 Jul
ที ลีสซิ่ง ส่งมอบคอมพิวเตอร์ ให้โรงเรียนวัดเนินผาสุก
ที ลีสซิ่ง ส่งมอบคอมพิวเตอร์ ให้โรงเรียนวัดเนินผาสุก
จังหวัดปราจีนบุรี ขับเคลื่อน โครงการ ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม สู่น้อง – 12 Jul
NPS สนับสนุน เครื่องวัดความดันโลหิต
NPS สนับสนุน เครื่องวัดความดันโลหิต
ดิจิตอลแบบพกพา ตรวจสุขภาพชุมชน – 09 May
NPS สนับสนุนอาหารแห้งและเครื่องดื่ม
NPS สนับสนุนอาหารแห้งและเครื่องดื่ม
จุดบริการประชาชน ในเทศกาลสงกรานต์ – 26 Apr
กระทรวงแรงงานเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ
กระทรวงแรงงานเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ
ป้องกัน ปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน คุ้มครองดูแลสิทธิ สวัสดิการ แรงงานต่างด้าว – นางดรุณี กล่าวว่า 31 Mar
อธิบดี กสร. ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
อธิบดี กสร. ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี มุ่งคุ้มครองแรงงานเชิงรุก – วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายนิยม สองแก้ว 20 Mar
ดั๊บเบิ้ล เอ มอบอุปกรณ์การแพทย์
ดั๊บเบิ้ล เอ มอบอุปกรณ์การแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลชุมชน – 31 Jan
NPS ร่วมสนับสนุนการจัดงานเฉลิมฉลอง
NPS ร่วมสนับสนุนการจัดงานเฉลิมฉลอง
114 ปี ลายพระหัตถ์ ประจำปี 2565 – 28 Dec
คณะอุตสาหกรมเกษตร มจพ. MOU ระหว่าง
คณะอุตสาหกรมเกษตร มจพ. MOU ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก – 06 Dec
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 ร่วมเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 ร่วมเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์สำรองน้ำขนาดใหญ่ ของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด มหาชน กบินทร์บุรี-ปราจีนบุรี – 01 Nov