สถาบันยานยนต์และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จับมือพัฒนาบุคลากรสู่ยานยนต์สมัยใหม่

จันทร์ ๒๘ มีนาคม ๒๐๒๒ ๑๕:๕๔
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากร ระหว่าง สถาบันยานยนต์ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามครั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาด้านระบบยานยนต์สมัยใหม่ ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
สถาบันยานยนต์และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จับมือพัฒนาบุคลากรสู่ยานยนต์สมัยใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด