ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือ | newswit

ผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ โครแมกซ์
ผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ โครแมกซ์
จาก แอ็กซอลตา ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน ทักษะนักศึกษาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ T-TEP ครั้งที่ 26 – 21 Feb
เผยลิสต์ 84 โรงเรียนมัธยมไทย เตรียมเปิดหลักสูตรอินเตอร์
เผยลิสต์ 84 โรงเรียนมัธยมไทย เตรียมเปิดหลักสูตรอินเตอร์
(IP) ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ Dual High School Diploma โดย EDUDEE และ Educatius – นายยศวัจน์ 18 Jan
เลิร์นสาธิตพัฒนา ผนึก Washington
เลิร์นสาธิตพัฒนา ผนึก Washington
Academy นำร่องหลักสูตรอินเตอร์ในโรงเรียนไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ Dual High School Diploma โดย EDUDEE และ 16 Jan
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
เปิดฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ฯ หลักสูตร 26 Dec
นายกรัฐมนตรีเนปาลเผยแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และปฏิสังขรณ์
นายกรัฐมนตรีเนปาลเผยแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และปฏิสังขรณ์
รามคามสถูป จากวิสัยทัศน์ของสถาปนิกคนดัง สเตฟาโน โบเอรี – 19 Dec
ปตท.สผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมีเทน
ปตท.สผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมีเทน
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก – OGMP 2.0 เป็นโครงการภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) 16 Nov
Xinhua Silk Road: โครงการปุ๋ยโปแตชของเอเชีย-โพแทช
Xinhua Silk Road: โครงการปุ๋ยโปแตชของเอเชีย-โพแทช
อินเตอร์เนชันแนล มีรายชื่อเป็นกรณีศึกษาของโครงการความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง – 10 Nov
SONP ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
SONP ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
จัดอบรมสื่อมวลชน เสริมทักษะยุคดิจิทัล เชิญ Tellscore แชร์มุมมองธุรกิจ เพิ่มช่องทางการหารายได้ พัฒนาคอนเทนต์ข่าวผ่าน 03 Nov
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาทร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาทร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย
ดำเนินการฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล – 18 Oct
วอลโว่ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส ร่วมกับ จูเนียร์ อะชีฟเมนต์ เวิลด์ไวด์ แบ่งปันพลังแห่งความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน 14,000 คน – โดยรวมแล้ว พนักงานของ VFS มากกว่า 140 ชีวิตไปทำงานเป็นอาสาสมัครใน 9 ประเทศ โดยร่วมงานกับผู้ให้ความรู้ของเจเอ เพื่อปลูกฝังให้เข้าใจถึงความสำคัญของการเรียนรู้ทักษะการเงิน การเป็นผู้ประกอบการ การกำหนดเป้าหมายทางการเงิน การจัดทำงบประมาณ และอื่น
ทส. ผนึกกำลัง 3 รัฐวิสาหกิจ (อ.ส.พ.
ทส. ผนึกกำลัง 3 รัฐวิสาหกิจ (อ.ส.พ.
, อ.อ.ป. , อสส.) ลงนาม MOU ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ บัตรเดียว ... เที่ยวทุกที่ – 25 Aug
เต็ดตรา แพ้ค เร่งสร้างความร่วมมือด้านการรีไซเคิลและความยั่งยืนในประเทศไทย
เต็ดตรา แพ้ค เร่งสร้างความร่วมมือด้านการรีไซเคิลและความยั่งยืนในประเทศไทย
– จากข้อมูลของธนาคารโลก ได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าภายในปี 2593 ขยะทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 70% 23 Aug
BCH ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
BCH ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) กับ เจนเนอราลี่ประกันชีวิต – โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 17 Aug
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ปิดฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ปิดฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม – 03 Jul
มจพ. จัดโครงการแลกเปลี่ยน International
มจพ. จัดโครงการแลกเปลี่ยน International
Cultural Exchange Program กับ ม.MSU สหพันธรัฐมาเลเซีย – 23 May
PTT-OR-TOYOTA-BIG ร่วมต่อยอดพัฒนาสถานีเชื้อเพลิงไฮโดรเจน
PTT-OR-TOYOTA-BIG ร่วมต่อยอดพัฒนาสถานีเชื้อเพลิงไฮโดรเจน
(Hydrogen Station) ให้พร้อมรองรับกลุ่มรถบรรทุกขนส่งและรถหัวลาก – 05 Apr
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร
การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล – 14 Mar
จีนจัดการประชุมส่งเสริมท่าเรือการค้าเสรีไห่หนานที่เวียดนาม
จีนจัดการประชุมส่งเสริมท่าเรือการค้าเสรีไห่หนานที่เวียดนาม
พร้อมลงนาม 19 โครงการความร่วมมือ – เมื่อวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 27 Feb
JTECS จับมือส.ส.ท.ก้าวข้ามความท้าทาย
JTECS จับมือส.ส.ท.ก้าวข้ามความท้าทาย
ดัน Smart Factory โรงงานอัจฉริยะ ยกระดับ SME ไทย เผยแพร่รายงานผลการสำรวจ ประเด็นปัญหาต่อการมุ่งสู่ 'Smart Factory' Feb 2023
สพร.32 จันทบุรี จัดฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล
สพร.32 จันทบุรี จัดฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล
รุ่นที่ 3/2566 – โดยมีนายทวีศักดิ์ เทพรัศมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ณ Jan 2023