ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ กฟผ. สร้างพี่เลี้ยงการเงิน

จันทร์ ๐๖ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๖:๓๕
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดเวิร์กชอปออนไลน์คัมภีร์พี่เลี้ยงการเงินในโครงการ "Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน" สำหรับผู้แทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 80 คนจากทั่วประเทศ โดยมี พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สุรจิต เจริญยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย-1 ในฐานะประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ร่วมเปิดการอบรม พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรยายให้ความรู้ เมื่อ 25-26 ส.ค. 2564 เพื่อส่งเสริมทักษะการเผยแพร่และการให้คำแนะนำด้านการเงินให้เกิดการส่งต่อความรู้และขยายผลอย่างยั่งยืน องค์กรที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านโครงการ "Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน" ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/happymoney
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ กฟผ. สร้างพี่เลี้ยงการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด