ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | newswit

กฟภ. มอบความไว้วางใจแต่งตั้ง บลจ.กรุงไทย
กฟภ. มอบความไว้วางใจแต่งตั้ง บลจ.กรุงไทย
เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อเร็วๆ นี้ – บลจ.กรุงไทย 10 Aug
มือขวาของคุณคือใคร เมื่อเริ่มคิดมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มือขวาของคุณคือใคร เมื่อเริ่มคิดมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– การสอบถามผู้มีประสบการณ์ตรงที่เป็นนายจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วในปัจจุบัน 18 Jul
Q&A กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อมีคำถามมาก็มีคำตอบไป – บริษัทเปิดมากี่ปีถึงจะตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ไม่มีการกำหนด หากบริษัทเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถทำได้ทันทีหากปีที่ต้องการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน สามารถตั้งกองทุนได้หรือไม่ บริษัทสามารถตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ เนื่องจากการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท
นับหนึ่งถึงเจ็ด จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้
นับหนึ่งถึงเจ็ด จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้
– หากจะเริ่มนับหนึ่งจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น นายจ้างต้องเริ่มจากตรงไหน และมีขั้นตอนอะไรบ้าง 19 Apr
บลจ.อีสท์สปริง รุกบริการรับโอนเงินจาก
บลจ.อีสท์สปริง รุกบริการรับโอนเงินจาก
PVD มายังกองทุน RMF ต่อยอดลงทุน – ปัจจุบันบลจ.อีสท์สปริงมีกองทุนรวม RMF ที่เปิดรับเงินโอนย้ายจาก PVD 10 Apr
CMDF ร่วมกับ สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
CMDF ร่วมกับ สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
จัดสัมมนานำเสนอแนวโน้มและโอกาสการลงทุน พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองการเลือกลงทุนในกองทุน – งานสัมมนา เรื่อง "Future of 22 Mar
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นายจ้างให้
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นายจ้างให้
นายจ้างได้ – ในหลายสื่อ หลายบทความ หลายคลิปที่เห็นในปัจจุบัน มักพูดถึงประโยชน์ต่าง ๆ 16 Mar
การทางพิเศษฯ วางใจ บลจ. ไทยพาณิชย์
การทางพิเศษฯ วางใจ บลจ. ไทยพาณิชย์
บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นปีที่ 12 – 23 Feb
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กสจ. วางใจ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กสจ. วางใจ
บลจ. เอ็มเอฟซี ทำหน้าที่จัดการทะเบียนสมาชิกต่อเนื่อง – 30 Jan
MFC รับหน้าที่ต่อเนื่อง 2 ทศวรรษ
MFC รับหน้าที่ต่อเนื่อง 2 ทศวรรษ
จับมือร่วม กฟภ. รับมอบหมายจัดการระบบนายทะเบียนและบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – โดยครั้งนี้ บลจ.เอ็มเอฟซี 06 Jan
บลจ.กรุงไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บลจ.กรุงไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการ และนายทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อเร็วๆ นี้ – 05 Jan
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ตามที่ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้สอดรับกับการออมภาคบังคับของแรงงานภาคเอกชนในระบบไปแล้ว
MFC ส่งข่าวดีรับสิ้นปี! ได้รับความไว้วางใจจาก
MFC ส่งข่าวดีรับสิ้นปี! ได้รับความไว้วางใจจาก
การยางแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – 30 Dec
ธ.ก.ส. มอบความไว้วางใจแต่งตั้ง
ธ.ก.ส. มอบความไว้วางใจแต่งตั้ง
บลจ.กรุงไทย เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อเร็วๆ นี้ – บลจ.กรุงไทย 28 Dec
ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ วางใจให้บลจ.ทิสโก้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ วางใจให้บลจ.ทิสโก้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– สำหรับภาพรวมธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.ทิสโก้ในปี 2565 นั้น 28 Dec
บางจากแต่งตั้ง บลจ.ทิสโก้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บางจากแต่งตั้ง บลจ.ทิสโก้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ทั้งนี้ ปัจจุบัน บลจ.ทิสโก้ เป็นผู้นำในธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ 20 Dec
ก.ล.ต. จัดเสวนา การจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังเกษียณ
ก.ล.ต. จัดเสวนา การจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังเกษียณ
สร้างความพร้อมด้านบริหารจัดการเงินและการลงทุนให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ใกล้เกษียณอายุ – นางสาวรื่นวดี 14 Dec
การบินไทย มอบความไว้วางใจแต่งตั้ง
การบินไทย มอบความไว้วางใจแต่งตั้ง
บลจ.เอ็มเอฟซี เป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – โดย บลจ.เอ็มเอฟซี 13 Dec
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ บลจ. จัดให้มีข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อจ่ายเงินให้ในยามเกษียณหรือสิ้นสมาชิกภาพ – ตามที่กำหนดในมาตรา 23 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ว่าเมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่กองทุนเลิก ผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่สมาชิกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน และตามที่กำหนดในมาตรา 23/1
ออมภาคสมัครใจและภาคบังคับ กับ
ออมภาคสมัครใจและภาคบังคับ กับ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐนั้น 23 Nov
ก.ล.ต. มีแนวคิดปรับปรุงการเปิดเผยและรายงานข้อมูลนโยบายการลงทุนของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพิ่มเติม – ในปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้พัฒนาหลักเกณฑ์การเปิดเผยการรายงานสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน (factsheet) ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประเภทหลายนายจ้างที่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน (pooled fund) โดยกำหนดให้บริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) เปิดเผย factsheet ต่อสาธารณะและจัดส่งต่อ ก.ล.ต. ทุกงวด 6
MFC โชว์ศักยภาพ! นำทัพจับมือ 'กสจ.'
MFC โชว์ศักยภาพ! นำทัพจับมือ 'กสจ.'
รับหน้าที่บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ทั้งนี้ MFC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างป 20 Oct
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดคลังความรู้ออนไลน์สำหรับมนุษย์เงินเดือน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดคลังความรู้ออนไลน์สำหรับมนุษย์เงินเดือน
PVD Space by SET สร้างวินัยการออมเพื่อการเกษียณ – PVD Space by SET 12 Oct
ก.ล.ต. ปรับปรุงระบบการรับจดทะเบียน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอน - เพิ่มความสะดวก – นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงระบบการรับจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Online Fund Approval and Management System for Provident Fund: OFAM PVD) เพื่อสนับสนุนและลดขั้นตอนงานที่เกี่ยวข้องกับการรับจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อีสท์สปริง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ
อีสท์สปริง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประจำปี 2565 – เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา นางกรองจันทร์ สกุลยง Director of 04 Oct