จดทะเบียน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ASW โรดโชว์ออนไลน์คึกคัก หุ้นอสังหาฯ ครบเครื่อง จ่อเข้าจดทะเบียน SET เร็วๆ

๐๒ เม.ย. ๒๕๖๔ ๑๓:๓๙

บมจ.แอสเซทไวส์ (ASW) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยคุณภาพ เพื่อจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตที่ดี เดินหน้าโรดโชว์บนแพลตฟอร์มออนไลน์โชว์ศักยภาพ ชูจุดเด่นทุกโครงการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายอย่างครบทุกด้าน มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง เติบโตต่อเนื่อง ทีมงานคุณภาพ

นายชัชพล ประสพโชค (กลาง) CEO President พร้อมด้วย นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส (ซ้าย) CFO และ นางสาวอลิสา ชีวะเกตุ (ขวา) Corporate Image Treasury Manager บมจ. ยูเอซี โกลบอล (UAC) ร่วมนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ภายในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) หลังประกาศผลการดำเนินงานงวดปี 2563 โชว์กำไรสุทธิ 271 ล้านบาท และจ

UAC พบนักลงทุนงาน Opportunity Day

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๑:๒๔

ก.ล.ต. มีแนวคิดทบทวนวิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมประจำปีของบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ส่งงบการเงินประจำรอบปีบัญชี

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๕:๒๒

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนวิธีการคำนวณค่าธรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ส่งงบการเงินประจำรอบปีบัญชีล่าสุดภายในระยะเวลาที่กำหนด

QLT จัดตั้งบริษัทย่อย ควอลลีเทค โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี่ รองรับการเติบโตในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๓:๕๗

QLT ตั้งบริษัทย่อย ควอลลีเทค โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี่ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานอื่น ใช้ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย QLT ถือหุ้น 69.99%นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ