จดทะเบียน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

๒๑ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑๗:๒๘

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในเรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท

ก.ล.ต. ขอให้บริษัทจดทะเบียนพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังก่อนจะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑๑:๒๗

ก.ล.ต. ขอให้บริษัทจดทะเบียนที่มีการลงทุนหรือมีแผนที่จะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวังก่อนจะตัดสินใจลงทุน เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงจากความผันผวนของราคา

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการ ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ผ่านช่องทางออนไลน์ โชว์รายได้รวมในไตรมาส 2/2564 อยู่ที่ 202.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.07% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 9.7

NDR รุกตลาดออนไลน์

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑๓:๑๓

Dubai International Financial Centre บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ปี 2567 ก่อนกำหนด มีบริษัทจดทะเบียนรวม 3,292 แห่งในครึ่งแรกของปี

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ๐๘:๐๐

Dubai International Financial Centre (DIFC) ศูนย์กลางทางการเงินชั้นนำระดับนานาชาติในภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียใต้ (MEASA) มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในครึ่งแรกของปี 2564

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑๗:๓๒

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนางเกวลิน เลศะวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และนางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์ นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการ ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผลประ

iiG พบนักลงทุน Opp Day Q2/64

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๔ ๑๕:๒๔